Δύο φορείς… παρακολουθούν την ακρίδα!

Η ακρίδα της Ηπείρου άνοιξε δίαυλο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων Διαχείρισης Καλαμά- Αχέροντα και Παμβώτιδας.

Το επιστημονικό προσωπικό αλλά και το προσωπικό φύλαξης του φορέα Κσλσμά κι Αχέροντα ενημερώθηκε για τους τρόπους αναγνώρισης αλλά και διαχείρισης του σπάνιου αυτού είδους, για την βιολογία, την κατανομή και το ενδιαίτημά του, έτσι ώστε να ενταχθεί η παρακολούθησή του στο πρόγραμμα φύλαξης και διαχείρισης ειδών εντομοπανίδας.

Η ακρίδα της Ηπείρου είναι ένα στενά ενδημικό είδος της εντομοπανίδας της ΝΔ Ελλάδας καταχωρισμένο ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» τόσο στο Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο όσο και παγκοσμίως (Critically Endagered) σύμφωνα με την IUCN (International Union for Conservation of Natura).

Εντοπίζεται σε τέσσερις περιοχές εντός του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και σε τρεις περιοχές αρμοδιότητας του ΦΔ Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας.

Κυριότερες απειλές είναι η αποξήρανση των βαλτωδών εκτάσεων, των υγρολίβαδων, η αλλαγή χρήσης γης προς γεωργική χρήση και τέλος η ανεξέλεγκτη βόσκηση, που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αυγών του είδους εντός του εδάφους αλλά και τη μείωση ή/και καταστροφή των τροφικών διαθέσιμών του.

Ο ΦΔ Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας εκφράζει τις ευχαριστίες του στο προσωπικό του ΦΔ Λίμνης Παμβώτιδας για την άψογη συνεργασία και ευελπιστεί στη συνέχιση των προσπαθειών βιοπαρακολούθησης του είδους λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης προστασίας του.

Επίσης ευχαριστεί την κ. Κατή επικ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών) για την την επικοινωνία και τη συνεργασία αλλά και για την παροχή σημαντικού υλικού για το είδος Ch. lacustris.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ