Δύο αθωώσεις και μία νέα δικαστική διερεύνηση για το «αμαρτωλό» έργο του αεροδρομίου!

aerodromio maketapazl

Σε 122 συνολικά σελίδες –πρόκειται για πρακτικά και την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων- περιγράφονται οι πολυετείς περιπέτειες του αεροδρομίου Ιωαννίνων και οι «σκοτεινές» διαδρομές μεταξύ διευθύνσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που οδήγησαν στην εκτέλεση ενός έργου εντελώς διαφορετικού από αυτό που σχεδιάστηκε, δημοπρατήθηκε και πληρώθηκε.

Βασικό αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης ήταν οι ελλείψεις τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του έργου, ζήτημα που είχε κυριαρχήσει στην τοπική επικαιρότητα όταν μετά την δημοπράτηση του έργου οι διακοπές στην εκτέλεση των εργασιών διαδεχόταν η μία την άλλη.

Από το δικαστήριο αθωώθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Ένας, στέλεχος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που είχε την ευθύνη της επίβλεψης των μελετών και ο δεύτερος, ο υπεύθυνος για την εκπόνησή τους.

Στο δικαστήριο αποδείχθηκε ότι μετά την παραλαβή της οριστικής μελέτης, την επικαιροποίησή της και τον έλεγχο αυτής από την ομάδα υπαλλήλων της ΕΥΔΕ αλλά και αργότερα μετά την δημοπράτηση του έργου και την ανάθεση της κατασκευής του στην ΤΟΜΗ, αφενός μεν δεν διαπιστώθηκε κάποια έλλειψη ή ελάττωμα στην μελέτη αφετέρου δε ο ανάδοχος του έργου της μελέτης ουδέποτε οχλήθηκε μέχρι τότε για διόρθωση ελαττωμάτων ή ελλείψεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τελικά η εν λόγω μελέτη επικαιροποιήθηκε και στις 29-12-2005 ο Διοικητής της ΥΠΑ αποφάσισε την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού 52 εκατομμυρίων και την δημοπράτησή του από την ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδας. Το έργο δημοπρατήθηκε και στη φάση της δημοπρασίας δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις…..

Η ανάδοχος ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών με έκπτωση 51,80%. Για την προσφορά της αυτή έλαβε υπόψη όλες τις μελέτες του έργου, μεταξύ των οποίων και τα τεύχη και τα σχέδια της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.

Η ΤΟΜΗ που ανέλαβε την κατασκευή δεν προχώρησε σε καμία παρατήρηση μέσα στα προβλεπόμενα από το νόμο χρονικά όρια. Από τις 30 Νοεμβρίου του 2006 όμως άρχισε να διαμαρτύρεται διότι δεν της παραδόθηκε ο χώρος που επρόκειτο να εκτελεστούν οι εργασίες και για μη έκδοση οικοδομικής άδειας.

Λίγους μήνες μετά έστειλε έγγραφα αιτούμενη αποζημίωση ενώ στις αρχές του 2008 ανακοίνωσε διακοπή εργασιών. Το 2009 συμφωνήθηκε προθεσμία παράτασης στην περαίωση του έργου.

Πέρα των καθυστερήσεων, όπως έκρινε το δικαστήριο, προέκυψε και αλλαγή της θέσης του Πύργου Ελέγχου με απώτερο στόχο την τοποθέτηση και λειτουργία ILS. Η αλλαγή αυτή καθιστούσε ανεφάρμοστη κατά το μεγάλο της μέρος την αρχική μελέτη.

Το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη και την κατασκευή του έργου με ευθύνη του κυρίου του έργου, λόγω μη ύπαρξης χρηματικών πόρων για πληρωμή της αναδόχου αλλά και λόγω αλλαγής των αρχικών σχεδίων.

Πέραν αυτού κι ενώ δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που να διαπιστώνει με σαφήνεια ουσιώδη ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης, ο Υποδιοικητής της ΥΠΑ τον Φεβρουάριο του 2008 ζητά από το Πολυτεχνείο να καλύψει τις παρατηρήσεις και μάλιστα άνευ υπογραφών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα ζητήθηκε η ολοκλήρωση της μελέτης με την διαδικασία ερευνητικού έργου και με αμοιβή 205 χιλιάδες ευρώ!

Το δικαστήριο έκρινε ότι στην πραγματικότητα η ανάθεση αυτή δεν αφορούσε ερευνητικό έργο αλλά νέα μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων! Όπως σημειώνεται στην απόφαση «σύμφωνα με τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά η ανάθεση της μελέτης στο ΕΜΠ έγινε λόγω της έλλειψης συντονισμού και συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες δεν εφάρμοσαν τη νόμιμη διαδικασία ώστε να αναζητηθεί και να αποδοθεί συγκεκριμένα και σαφώς η τυχόν ευθύνη στο μελετητή, υιοθετούσαν άκριτα όλες τις παρατηρήσεις της ΤΟΜΗ οι οποίες ήταν εκπρόθεσμες με βάση την σύμβαση και απλά τις διαβίβαζαν στον μελετητή αποδεχόμενες την μεταβίβαση της ευθύνης του αναδόχου της κατασκευής του έργου στον μελετητή…. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτει ότι οι παρατηρήσεις της ΤΟΜΗ αφορούσαν ουσιώδεις ελλείψεις της μελέτης… Επίσης επισημαίνεται ότι πλείστα ερωτηματικά δημιουργούνται λόγω της δημοπράτησης του έργου με έκπτωση 51,88% σε συνδυασμό με το τελικό κόστος για το τελικά κατασκευασθέν έργο το οποίο είναι περισσότερο από τρεις φορές μικρότερο του αρχικά δημοπρατηθέντος».

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών;

Η κατασκευή ενός εντελώς διαφορετικού και κατά πολύ μικρότερου έργου από αυτό που είχε σχεδιαστεί και δημοπρατηθεί!

Οι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν…

Όμως η διερεύνηση συνεχίζεται.

Κι αυτό γιατί το Δικαστήριο διέταξε την διαβίβαση της δικογραφίας και των πρακτικών στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών για την πράξη της ψευδορκίας του τότε υποδιοικητή της ΥΠΑ και για την διερεύνηση τυχόν ευθυνών σχετικά με τη νομιμότητα της ανάθεσης μελέτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σχετικά με την εκτέλεση έργου διαφορετικού ποιοτικά και ποσοτικά από το αρχικά δημοπρατηθέν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ