Δυνατότητα αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Συκιών

TSIROGIANNISΓράφει Χρήστος Τσιρογιάννης

Με την αριθμ. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211(ΦΕΚ 2450/Β/2011) Υπουργική Απόφαση «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας» αίρονται τα εμπόδια για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλών θερμοκρασιών στον πρωτογενή τομέα και απλοποιούνται οι διαδικασίες αξιοποίησης τους για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η υπουργική απόφαση αυτή εκδόθηκε σε συνέχεια του άρθρου 37 του Ν.3734/09, μετά και από την συνεχή και επίμονη αλληλογραφία της πρώην Ν.Α.Άρτας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας και της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η έκδοση της εν λόγω Υ.Α. ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγωνισμού/εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου Συκιών. Μέχρι τώρα η πρώην Ν.Α Άρτας με την συνδρομή του πρώην Δήμου Αράχθου, είχε ολοκληρώσει την αποτύπωση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) του ήδη βεβαιωμένου και του πιθανού γεωθερμικού πεδίου Συκιών. Επίσης μετά την συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής με την συμμετοχή στελεχών της πρώην Περιφέρειας Ηπείρου – Ν.Α.Άρτας –Δήμου Αράχθου – ΙΓΜΕ – Διαχειριστικής αρχής Ηπείρου συντάχθηκε σχέδιο διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διαχείριση και εκμετάλλευση του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Συκιών Νομού Άρτας.

Η αξιοποίηση του επίσημα αναγνωρισμένου γεωθερμικού πεδίου της πεδιάδας Άρτας στην περιοχή Συκιών (ΦΕΚ 1012/Β/05 & ΦΕΚ 1058/Β/09), αποτελεί έναν μεγάλο αναπτυξιακό στόχο για την περιοχή μας.

Το έργο αυτό είναι ώριμο μιας και υπάρχει η μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, από την οποία προκύπτει ότι η βεβαιωμένη έκταση του πεδίου υπολογίστηκε σε 11,2 km2, η θερμοκρασία του νερού που ανέρχεται στην επιφάνεια αρτεσιανά κυμαίνεται από 32οC ως 50οC και η οροφή του γεωθερμικού ταμιευτήρα βρίσκεται σε βάθος κυμαινόμενο από τα 280 m έως 480 m. Για μέση θερμοκρασία 35οC τα in situ αποθέματα του γεωθερμικού ρευστού ανέρχονται σε 79×106 m2 που αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 120.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος.

Οι χρήσεις και οι προοπτικές του πεδίου που προτείνονται από την μελέτη είναι για: θέρμανση θερμοκηπίων, ιχθυοκαλλιέργεια, αντιπαγετική προστασία, κάλυψη θερμικών αναγκών πτηνοτροφικών μονάδων, θέρμανση οικισμών και ιαματικό τουρισμό.

Η πιθανή επέκταση του εν λόγω γεωθερμικού πεδίου φθάνει τα 53.8 km2 με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25 μέχρι 50 °C. Για μέση θερμοκρασία 38οC τα in situ αποθέματα του γεωθερμικού ρευστού ανέρχονται σε 42×107 που αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 760.000 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου ανά έτος.

Η αξιοποίηση της ενεργειακής αυτής πηγής μπορεί να έχει σε τοπικό επίπεδο σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην κάλυψη ενεργειακών παραγωγικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και στη μείωση της εξάρτησης από τα υγρά καύσιμα.

Χρήστος Τσιρογιάννης

πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

Μέλος της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος – Οικολογίας – Ενεργειακών Θεμάτων του ΤΕΕ Ηπείρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ