Δράσεις κατά της ανεργίας στο Δήμο Σκουφά

giannoylhsΑνακούφιση ευελπιστεί να δώσει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στο πρόβλημα της απασχόλησης, το οποίο εντείνεται μέρα με τη μέρα. Πλήττονται ιδιαίτερα νέοι και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, στις οποίες και θα στρέψει την προσοχή του ο Δήμος με την ένταξή του σε διάφορα προγράμματα.

Αρχικά, εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών με συνολική διάρκεια 27 μήνες.

Στη συνέχεια, θα απασχολήσει εγγεγραμμένους ανέργους που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Παράλληλα, θα ενταχθεί στα προγράμματα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση» και «Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες», για τα οποία ενημερώθηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος κ. Ευστάθιος Γιαννούλης την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Το πρώτο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων κάθε περιοχής. Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα περιληφθούν είναι κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα. Τα ΤΟΠΣΑ, αφού πραγματοποιηθούν οι παραπάνω δράσεις, έχουν ως στόχο:

1. να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

2. να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

3. να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Το δεύτερο πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει ένα μέσο όχι μόνο προς την επαγγελματική αποκατάσταση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά προς την ευρύτερη κοινωνική τους ένταξη και αποδοχή μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ενέργειες όπως πληροφόρηση-συμβουλευτική-υποστήριξη, ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, δικτύωση, κατάρτιση-επιμόρφωση, διακρατική συνεργασία. Ο στόχος των ΤΟΠ ΕΚΟ μέσω των δράσεων αυτών είναι να βρίσκονται μετέπειτα σε θέση οι ωφελούμενοι:

1. να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

2. να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

3. να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

Οι παρεμβάσεις καθώς και οι περιοχές που θα υλοποιηθούν οι δράσεις και των δύο προγραμμάτων θα περιγράφονται σε αναλυτικά Σχέδια Δράσης, τα οποία θα εκπονηθούν και θα υποβάλλονται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά υποστηρίζει και συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα τα οποία έχουν στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και θα συνεχίσει να προσπαθεί για την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Είναι ο πλέον σημαντικός στόχος να αντιμετωπιστεί, όσο είναι εφικτό, το πρόβλημα της απασχόλησης και να δοθούν νέες ευκαιρίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ