Δωδώνη: Αιτήσεις επανασύνδεσης ρεύματος

Συγκροτήθηκε από τον Δήμο Δωδώνης, η επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η παροχή βοήθειας για την επανασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

 Η επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο, θα αξιολογήσει την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα και να δοθεί η εντολή επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το βοήθημα αφορά μόνο την κύρια κατοικία του νοικοκυριού.

 Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Δωδώνης:

 Α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών των νοικοκυριών.

Β) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής.

Γ) εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

Ε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Στ) γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% κ’ άνω.

Ζ) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήση συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ