Διπλή διεθνής διάκριση της ομάδας iGEM του Πανεπιστημίου

igem

Για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπροσωπήθηκε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM από τη διεπιστημονική φοιτητική ερευνητική ομάδα iGEM IOANNINA.

Δώδεκα φοιτητές για ένα χρόνο εργάστηκαν πάνω στο θέμα “Antibyeotic”, στοχεύοντας να καταπολεμήσουν το παγκόσμιο πρόβλημα της Μικροβιακής Αντοχής. Στις 14 Νοεμβρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και η ομάδα iGEM IOANNINA διακρίθηκε κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας στον διαγωνισμό έφερε διπλή διεθνή διάκριση, καθώς η Δρ. Λευκοθέα-Βασιλική Ανδρέου, μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Secondary PI της ομάδας iGEM IOANNINA, τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Νέου Κριτή μεταξύ περισσοτέρων από 350 κριτών από όλο τον κόσμο.

Η ομάδα απευθύνει τις ευχαριστίες της προς τις πρυτανικές αρχές για την υποστήριξή τους καθώς και προς όλους τους χρηματοδότες και αρωγούς της προσπάθειάς της.

Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό:

Ο διεθνής διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας iGEM είναι δημιούργημα του ΜΙΤ, ξεκίνησε το 2003 και μέχρι σήμερα αριθμεί εκατοντάδες συμμετοχές κάθε χρόνο από τουλάχιστον 40 διαφορετικές χώρες. Ο διαγωνισμός χαίρει μεγάλης αναγνώρισης από την επιστημονική κοινότητα και προβολής από τα διεθνή μέσα. Συχνά αναφέρεται ως το Παγκόσμιο Κύπελλο της Επιστήμης καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση Συνθετικής Βιολογίας, ενός κλάδου που συνδέει τη Βιολογία με τη Μηχανική, την Πληροφορική και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Από το πρωτοποριακό έργο αιχμής που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στον διαγωνισμό αναδεικνύονται νέα ερευνητικά θέματα ή επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Λίγα λόγια για την ομάδα iGEM IOANNINA:

Η ομάδα iGEM IOANNINA είναι μια διεπιστημονική φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχει συσταθεί προκειμένου να συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας iGEM 2021. Στόχος της ομάδας iGEM Ioannina είναι η παρουσίαση πρωτοτύπου για την πρόληψη της μικροβιακής αντοχής μέσω της αδρανοποίησης των αντιβιοτικών που βρίσκονται στο περιβάλλον, τα οποία εντείνουν την ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών. Πέραν της ερευνητικής υπόστασης της συμμετοχής μας, στοχεύουμε επίσης στην επικοινωνία της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης, γεφυρώνοντας έτσι την Πανεπιστημιακή κοινότητα με την ευρύτερη κοινωνία. Μέσω αυτού του εγχειρήματος, επιδιώκουμε τη συνεργασία, τη συζήτηση και την αλληλεπίδραση, κάτι που θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το θέμα πιο σφαιρικά, με γνώμονα πάντα την κοινωνική ευημερία και πρόοδο.

Μέλη oμάδας:

Κωνσταντίνος Αφορδακός (αρχηγός ομάδας) – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Ελισάβετ Ασλανίδου (αρχηγός ομάδας) – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Κυράνια Κααρίνα Χριστοφή – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Φωτεινή Αλεξίου– Τμήμα Ιατρικής

Χρυσούλα Τζήμα – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Ανδρέας Γεώργιος Βάσιος – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Γιώργος Ευσταθίου– Τμήμα Ιατρικής

Δέσποινα Βούλγαρη – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

Χρήστος Γεωργίου Μούσσες – Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Αθανάσιος Παπαναστασίου– Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μαρία Σκευά – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιβλέποντες:

Θεολόγος Μιχαηλίδης , Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΒΕΤ (Primary PI)

Πέτρος Μαραγκός , Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΒΕΤ (Primary PI)

Δημήτρης Αλίβερτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΒΕΤ (Secondary PI)

Λευκοθέα-Βασιλική Ανδρέου, ΕΕΠ ΤΒΕΤ (Secondary PI)

Χαράλαμπος Σταμάτης, Καθηγητής ΤΒΕΤ (Secondary PI)

Πέτρος Καταπόδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΒΕΤ (Secondary PI)

Εκπαιδεύτρια: Κυριακή Παπαγεωργίου, διδάσκουσα απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας ΤΒΕΤ

Σύμβουλος: Ιωάννης Τσίνγκας, υποψήφιος διδάκτορας ΤΒΕΤ

Χορηγοί:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

TWIST BIOSCIENCE

SnapGene

INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES

NEW ENGLAND Biolabs Inc.

BIO-CHEM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ