Δήμος Ιωαννιτών: Εγκρίθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη για το 2022

dimarxeio ioanninon

Η απόκλιση που υπήρξε στο εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από την περυσινή εκτίμηση που βασίστηκε στα στατιστικά στοιχεία της ΚΕΔΕ και η υστέρηση εσόδων που έφεραν τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία Covid-19 με την αύξηση των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και οι αυξήσεις που έχουν επέλθει στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα, οδηγούν σε πολύ μικρή αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το 2022, μετά από δύο συνεχόμενες μειώσεις που είχαν γίνει τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η αύξηση που επέρχεται φτάνει στα δύο λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο για τις κατοικίες, ενώ μικρές αναπροσαρμογές γίνονται και στους επαγγελματικούς χώρους.

Όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φώτης Βάββας «ήταν μία δύσκολη απόφαση καθώς όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Είναι μία οριζόντια αύξηση που έρχεται για το 2022, όταν το 2021 ήμασταν ο μοναδικός δήμος της χώρας που είχε προχωρήσει σε τόσο γενναίες μειώσεις σε όλους τους συντελεστές ανταποδοτικών τελών».

Ο κ. Βάββας τόνισε ότι τα τέλη δεν αποκλίνουν από την οικονομική πραγματικότητα του Δήμου και απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης επισήμανε πως «πέρυσι η μείωση των δεκαπέντε λεπτών (0,15€) στα νοικοκυριά και οι αντίστοιχες μειώσεις στους επαγγελματικούς χώρους που κυμάνθηκαν από τριάντα λεπτά (0,30€) έως και ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (1,58€) χαρακτηριζόταν πενταροδεκάρες, ενώ φέτος η αύξηση των δύο λεπτών (0,02€) χαρακτηρίζεται πολύ μεγάλη. Είναι πασιφανές, ότι και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν».

Μετά από διεξοδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ανταποδοτικά τέλη για το νέο έτος εγκρίθηκαν από το σώμα.

Τα νέα τέλη

Πρώτος Γενικός συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία (κατοικίες και παρακολουθήματα οικιών, όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία οικίες):

Δημοτική Ενότητα           €/τ.μ. 2022

Ιωάννινα             1,62

Μάρμαρα           1,22

Σταυράκι             1,22

Νεοχωρόπουλο                1,22

Ανατολής            0,77

Ανατολή (Μπάφρα)       0,40

Μπιζανίου (Πεδινής)     0,67

Μπιζανίου (Λοιπές Κοινότητες)                0,57

Νήσου  0,67

Παμβώτιδος (Κατσικά) 0,77

Παμβώτιδος (Ανατολική- Κράψη )          0,43

Παμβώτιδος (Κουτσελιό και Λοιπές Τοπικές Κοινότητες)              0,77

Περάματος         0,77

Περάματος (Λοιπές Κοινότητες)               0,67

Δεύτερος γενικός συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (όπως ιδρύματα με μη κερδοσκοπικούς, κοινωφελείς σκοπούς, πανεπιστήμιο, νοσοκομεία και φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με εξαίρεση ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και τα παρακολουθήματα των ανωτέρω χώρων, όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π, που εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία τις ανωτέρω χρήσεις):

Δημοτική Ενότητα           €/τ.μ. 2022

Ενιαίος σε όλες οι Δ.Ε. Δήμου Ιωαννιτών              1,70

Τρίτος γενικός   συντελεστής:ακίνητα   που   χρησιμοποιούνται   για    την    άσκηση πάσης  φύσης οικονομικής δραστηριότητας (καταστήματα, και επαγγελματικοί λοιποί στεγασμένοι χώροι εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ. Επίσης και στα παρακολουθήματα των ανωτέρω χώρων, όπως βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία τις ανωτέρω χρήσεις)

Δημοτική Ενότητα           €/τ.μ. 2022

Ιωάννινα             3,67

Μάρμαρα           3,31

Σταυράκι             3,31

Νεοχωρόπουλο                3,31

Ανατολής            1,32

Ανατολής (Μπάφρα)     0,50

Μπιζανίου (Πεδινή Μπιζάνι)      1,32

Μπιζανίου (Λοιπές Κοινότητες) και Πεδινή Μπιζάνι έως 80 τμ   0,85

Νήσου  1,00

Παμβώτιδος (Κατσικά-Κουτσελιό)          1,32

Παμβώτιδος (Ανατολική Κράψη )            0,50

Παμβώτιδος (Λοιπές Τοπικές Κοινότητες)            0,40

Περάματος         1,32

Επίσης θα ισχύσουν οι ακόλουθοι ειδικοί συντελεστές:

1ος Ειδικός Συντελεστής για Βιομηχανίες και υπεραγορές τροφίμων ή σούπερ μάρκετ (μικτά καταστήματα), πολυκαταστήματα άνω των 100 τ.μ. ενιαίος ειδικός συντελεστής σε όλες τις δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών 4,80€/τ.μ.

Για τις επιχειρήσεις άνω των 6.000 τ.μ. ισχύουν οι εκ του νόμου μειώσεις για τις οποίες προτείνεται το ανώτατο όριο του 60% αυτού που έχει ορισθεί για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων.

Ειδικότερα λαμβανομένων υπόψη των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος και του πραγματικά εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου προτείνεται:

2ος  Ειδικός Συντελεστής για το εμβαδόν πέραν των έξι χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων στεγασμένων χώρων Βιομηχανιών και υπεραγορών τροφίμων ή σούπερ μάρκετ (μικτά καταστήματα), πολυκαταστήματα ενιαίος 2,88€/τ.μ. για όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών.

3ος Ειδικός Συντελεστής για στεγασμένους χώρους όπως πτηνοτροφεία, βουστάσια ποιμνιοστάσια και λοιπές γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις 0,10 €/τ.μ. ενιαίος για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του  Δήμου Ιωαννιτών.

4ος  Ειδικός Συντελεστής για μη στεγασμένους ηλεκτροδοτούμενους χώρους  που χρησιμοποιούνται για άσκηση δραστηριότητας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: εγκαταστάσεις φ/β, μάντρες, βιομηχανίες, αντιπροσωπίες αυτοκινήτων, χώροι αποθήκευσης κ.λπ.) εντός και εκτός σχεδίου, σε όλους τους οικισμούς, ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να είναι 0,20€/τ.μ. ενιαίος για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Ισχύει εκ του νόμου για τους μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. συντελεστής 30% του αντίστοιχου που έχει ορισθεί για τους μη στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. (άρθ. 1 παρ. 5 Ν. 25/75, άρθ. 5 παρ. 1 Ν. 1080/80). Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.

5ος  Ειδικός συντελεστής  Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που χρησιμοποιούνται: Εφόσον δηλώνονται  κατά τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 103 του Ν. 4604/19 μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. (οικίες με τα παρακολουθήματά τους, επαγγελματικοί χώροι στεγασμένοι ή μη) εφόσον χρησιμοποιούνται θα χρεώνονται, με τους παραπάνω συντελεστές ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και με μείωση 50% στα τετραγωνικά τους. Επιπλέον προτείνεται να παραμείνει ο ειδικός συντελεστής για τα γραφεία εμπορικής χρήσης και όσους νέους επιτηδευματίες ξεκινήσουν για πρώτη φορά τη δραστηριότητά τους το έτος 2021 και μετά (ήπια επαγγελματική δραστηριότητα εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) με πρώτη έναρξη  λειτουργίας,     με   μείωση κατά ποσοστό  80% στα τετραγωνικά τους με πλασματικό εμβαδό και με συντελεστή καταστημάτων για δύο έτη εφόσον είναι νέοι επιτηδευματίες έως 30 χρονών και εφόσον η έδρα της επιχείρησής τους δεν είναι ταυτόχρονα και κατοικία.

Στην υποχρέωση επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου  πόλης διότι ο Δήμος έχει την οργάνωση και την δυνατότητα  στις περιοχές αυτές να παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο Δήμος διατηρεί το κοινωνικό τιμολόγιο και τα μειωμένα τέλη για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διατηρούνται οι μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 προς τις ευπαθείς ομάδες, για τα άτομα με αναπηρία 67%, και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, τους μεταμοσχευμένους, τις τρίτεκνες οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα, τις πολύτεκνες οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων τέκνων, τις μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου καθώς και η διατήρηση της μείωσης για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 για τους άπορους.

Απαλλασσόμενες κατηγορίες-Κοινωνικά Τιμολόγια.

-Άτομα με Αναπηρία, μείωση κατά 30% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για άτομα με αναπηρία από 67 μέχρι 80% και πλήρη απαλλαγή για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία από 80% και άνω.

-Πολύτεκνες οικογένειες από 25 μέχρι 55% ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη.

-Τρίτεκνες οικογένειες μείωση κατά 45%.

-Άποροι, διατήρηση της μείωσης τελών κατά 50%.

-Μονογονεϊκές οικογένειες, μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 25%.

-Οικογένειες με άνεργους τους δύο συζύγους, μείωση των τελών κατά 50%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ