Δημοπρατείται η αποκατάσταση της χωματερής στον Κούκο

dourouti3Στον αέρα είναι η διακήρυξη δημοπράτησης για την αποκατάσταση της χωματερής στον Κούκο, της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής πληγής για την περιοχή της Πρέβεζας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,9 εκατομμύρια ευρώ και ο διαγωνισμός για την ανάθεση θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

Α) ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ–ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων

απορριμμάτων – χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου – κατασκευή έργων τελικής

κάλυψης).

Β) ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (εργασίες κατασκευής τάφρων- προμήθεια και τοποθέτηση σωληνωτών

αγωγών – Κατασκευή και τοποθέτηση φρεατίων).

Γ) ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Δ) ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (εργασίες κατασκευής τάφρων αποστράγγισης – προμήθεια και

τοποθέτηση αγωγών – κατασκευή και τοποθέτηση φρεατίων- κατασκευή δεξαμενής συλλογής στραγγισμάτων).

Ε) ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ (εργασίες κατασκευής δικτύου συλλογής και καύσης βιοαερίου).

ΣΤ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (περίφραξη ΧΑΔΑ – περιμετρική φύτευση).

Ζ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ–ΜΕΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 504.559,68 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 618.868,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

γ) κατηγορία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με

προϋπολογισμό 370.561,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 5.976,91 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ