Δίκορφο: Πιλοτικοί κάδοι για να μην πλησιάζουν αρκούδες

dikorfo arkouda

Σε πολλούς οικισμούς του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου τα τελευταία χρόνια αναφέρονται πολλά περιστατικά επισκέψεων αρκούδας για να βρουν τροφή από τους κάδους οικιακών απορριμμάτων.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο κατά την θερινή περίοδο που τα χωριά «ζωντανεύουν» με περισσότερο κόσμο και κατ’ επέκταση περισσότερα σκουπίδια.

Σε κάποια σημεία οι επισκέψεις επαναλαμβάνονται πλέον κάθε χρόνο, αφενός λόγω της ευκολίας προσέγγισης (δασοκάλυψη) και αφετέρου λόγω της «συνήθειας» κάποιου ατόμου του είδους ή της «εκπαίδευσης» σε αυτή την πηγή τροφής, κάποιου νεαρού ατόμου από την μητέρα του. Πολλές φορές οι αρκούδες επισκέπτονται τους κάδους ακόμα και κατά τη διάρκεια της μέρας, δημιουργώντας  ακόμα εντονότερη την αίσθηση φόβου στους κατοίκους.

Τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο οικισμός του Δικόρφου Ζαγορίου που οι προσεγγίσεις ή ακόμα και οι διελεύσεις αποτελούν πολύ συχνό φαινόμενο.

Το συγκεκριμένο κάλυμμα είναι μέρος ενός πιλοτικού προγράμματος εξέλιξης κατασκευής που περικλείει τους υπάρχοντες κάδους απορριμμάτων ώστε να μην επηρεαστεί ο τρόπος αποκομιδής, ενώ δημιουργεί εμπόδιο στην πρόσβαση της αρκούδας στον κάδο και κατ’ επέκταση στο περιεχόμενό του. Χωρίς πρόσβαση στο εύκολο φαγητό των σκουπιδιών, αναμένεται να υπάρξει σταδιακά μια αλλαγή στην συμπεριφορά των αρκούδων και να αποθαρρυνθεί η προσέγγιση στους οικισμούς για την αναζήτηση τροφής. Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα σκουπίδια είναι ένα τμήμα πηγής τροφής στους οικισμούς. Η ύπαρξη οπωροφόρων δέντρων των οποίων οι ώριμοι καρποί δεν συλλέγονται, είναι άλλη μια πηγή που προσελκύει την αρκούδα.

Η κατασκευή είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο. Με τη χρήση του πεντάλ, ανοίγει η καταπακτή όπου πετάγονται τα σκουπίδια και το καπάκι κλείνει αργά για λόγους ασφαλείας. 

Με την συνεργασία του Δήμου αποφασίστηκε το πρωτότυπο να τοποθετηθεί στο Δίκορφο, έναν οικισμό που διαχρονικά αντιμετωπίζει θέμα με προσέγγιση αρκούδων, ευελπιστώντας σε καλά αποτελέσματα αλλά και στην παρακολούθηση και επίλυση τυχόν αστοχιών της κατασκευής. 

«Ελπίζουμε οι κάτοικοι που ήδη έδειξαν ενδιαφέρον να το χρησιμοποιήσουν, να βοηθήσουν ώστε να βρεθούν αδύναμα σημεία και να βελτιωθεί. Η χρονική στιγμή επιλέχθηκε λόγω των ημερών που το χωριό έχει πολύ κόσμο και κατ’ επέκταση πολλά απορρίμματα» σημειώνει ο Φορέας Βόρειας Πίνδου.

Το κάλυμμα κάδου ανθεκτικού στις αρκούδες χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Υποέργου 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5033216 ΣΤΟ Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ