«Διαπίστευση Erasmus για το 5ο Λύκειο Ιωαννίνων»

likeio5o erasmus

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ (εφεξής «Εθνική Μονάδα») απένειμε  στο 5ο Λύκειο Ιωαννίνων  την  Διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Η Διαπίστευση απονεμήθηκε  μετά από αξιολόγηση της αίτησης  που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020 στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων  και ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027.

 H απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο o σχολικός οργανισμός  έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας  στο πλαίσιο μιας ευρύτερης             προσπάθειας    ανάπτυξής          του.

Επιπλέον, στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της προώθησης των αξιών της συμπερίληψης, της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ