Διαμόρφωση της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη

XORAFIΕντός του Ιουλίου αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην πρώτη εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που στόχο έχει την έναρξη της προετοιμασίας διαμόρφωσης προτάσεων στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013.

Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, το πρώτο συνέδριο για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2013.

Όπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ, ο αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας Βαγγέλης Διβάρης, σκοπός του είναι να κάνει κοινωνούς των αλλαγών που επέρχονται με τη νέα αγροτική πολιτική τους φορείς των αγροτών, με απώτερο στόχο τη σωστή εφαρμογή και πλήρη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων που θα διοχετευθούν στη χώρα μας έως το 2020.

Μεταξύ των βασικών εθνικών θέσεων κατά τη διαπραγμάτευση στις σχετικές ομάδες εργασίας, είναι ότι η εισαγωγή μακροοικονομικών προϋποθέσεων μέσω των οποίων θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί πως η αποτελεσματικότητα των πόρων δε θα υπονομεύεται από ακατάλληλες μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές πολιτικές, καταλήγει σε άδικη τιμωρία ενός προγράμματος, καθώς η εκπλήρωση ή μη των μακροοικονομικών δεσμεύσεων της χώρας δεν επηρεάζεται από αυτό.

Επιπλέον, εφόσον η επιτυχία της εφαρμογής της κάθε πολιτικής αποτιμάται μέσω ενός συστήματος κοινών δεικτών, υπάρχουν εργαλεία για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των πόρων και δεν κρίνεται σκόπιμη η επιβολή επιπλέον κυρώσεων.

Επίσης, η Ελλάδα υποστηρίζει πως η ανακατανομή των πόρων ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις σημερινές ισορροπίες και πρέπει να συνδέεται με αντικειμενικά κριτήρια. Στην πρόταση κανονισμού αγροτικής ανάπτυξης αναφέρεται πως μόνο οι επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 25% θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ