Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και στην Ήπειρο

KAMP.10A

Στη σύνταξη των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαµβάνονται όλες οι εκτάσεις που µπορούν να διατεθούν για χρήση βόσκησης.

Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού, Μάκη Βορίδη, οι προγραµµατικές συµβάσεις αφορούν τις εξής περιφέρειες: ∆υτικής  Μακεδονίας,  Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας.

Το Έργο αφορά στη σύνταξη µελετών διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του  φυσικού  περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα  επιδιώκεται  η  πλήρης  και αντικειµενική  απογραφή της φυσιογνωµίας, του  καθεστώτος  χρήσης και του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών σε πανελλαδική κλίµακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατοµικευτεί η χρήση τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ