Δεν αρκούν μελέτες και ευχές για το Καλοδίκι

kalodiki_stegno

Παρουσίαση της μελέτης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε συνδυασμό   με την  ειδική οικολογική αξιολόγηση στο Έλος Καλοδικίου, έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

Ο Δήμαρχος, επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν θέσεις και απόψεις για μία περιοχή μοναδικού κάλους.

Οικολογικό θησαυρό την χαρακτήρισε ο Αντώνης Μπέζας και έναν από τους μοναδικούς υγρότοπους στην Ελλάδα.

Στην περιοχή του Καλοδικίου έχουν καταγραφεί 301 είδη φυτών που ανήκουν σε 18 βιοκοινωνίες, 120 είδη πουλιών, 20 είδη θηλαστικών, 11 είδη ερπετών,  5 είδη αμφίβιων και 7  διαφορετικοί τύποι οικοτόπων.

Ο Αντώνης Μπέζας επεσήμανε ότι από την παρουσίαση της μελέτης προκύπτει ότι στην ουσία  επαναλαμβάνεται το «φαινόμενο του Δρεπάνου». Όπως στο Δρέπανο χρειάζεται, από τη μια μεριά η ανάδειξη και τουριστική του αξιοποίηση και από την άλλη η προστασία του από τη διάβρωση, έτσι και εδώ στο Καλοδίκι είναι αναγκαία από τη μια η ανάδειξη  του υγροτόπου, με μονοπάτια, παρατηρητήρια, ανοικτό οικολογικό μουσείο και άλλες δράσεις  και από την άλλη η διατήρηση της οικολογικής του αξίας που είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη νερού.

Για να μη καταστραφεί  η βιοποικιλότητα του βιοτόπου θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρουσία νερού, σε διαφορετικές ποσότητες  ανάλογα με το είδος της βιοκοινωνίας. Επιπλέον, όταν το επίπεδο του νερού βρίσκεται υπεράνω  του πυθμένα, τότε δεν έχουμε οξείδωση της οργανικής ύλης (τύρφη) και απελευθέρωση  διοξειδίου του άνθρακα.

Το συντονισμό, τόσο για την ανάδειξη όσο  και την προστασία του, θα πρέπει να αναλάβει ο Δήμος Ηγουμενίτσας και σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα συναρμόδια Υπουργεία  και τους σχετικούς ερευνητικούς φορείς να  διεκδικήσει και να διασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από πράσινα ευρωπαϊκά προγράμματα για να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες  δράσεις, δηλαδή, την εγκατάσταση οργάνων για επιπλέον συλλογή στοιχείων, την  ολοκλήρωση των μελετών και την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων.

«Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μένουμε παρατηρητές και να αφήνουμε αυτή τη σοβαρή υπόθεση στις φιλότιμες προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura, παράλληλα με αγροτικές και τουριστικές δραστηριότητες,  είναι πολύπλοκο έργο. Δεν αρκούν τα ευχολόγια. Δεν είμαστε επιστημονικός φορέας. Τις λύσεις θα τις δώσουν και τις προτάσεις θα τις κάνουν οι επιστήμονες. Εμείς πρέπει να δράσουμε. Ας ελπίσουμε ότι η παρουσίαση της συγκεκριμένης μελέτης θα είναι η αρχή μιας νέας αντιμετώπισης για το Έλος Καλοδικίου» κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ