Δεκάδες επιχειρήσεις στον Εναλλακτικό Τουρισμό

HMIPAITRIOIΕκατοντάδες επιχειρηματίες του Τουριστικού κλάδου επέλεξαν ως χρηματοδοτικό εργαλείο το Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΠΑΝ ΙΙ (Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) προκειμένου να υλοποιήσουν ποιοτική στροφή σε εναλλακτικές μορφές Τουρισμού.

Η ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής ένταξης στη δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός» στις 15 Φεβρουαρίου με φορέα προκήρυξης το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, βρήκε 785 επιχειρηματίες του Τουριστικού κλάδου από όλη την Ελλάδα να έχουν υποβάλλει Επιχειρηματικά Σχέδια συνολικού Προϋπολογισμού 101 εκατομμυρίων ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συνολικό ποσό επιδότησης της δράσης «Εναλλακτικός Τουρισμός» ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των Επιχειρηματικών Σχεδίων είναι υπερδιπλάσια (150%) της προβλεπόμενης από το Πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι σε τρεις Περιφέρειες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας η αιτούμενη δημόσια δαπάνη είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων πόρων της επιδότησης.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινά η αξιολόγηση των προτάσεων και ακολουθεί η ένταξη των θετικά αξιολογηθέντων στην δράση «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Ακολουθεί πίνακας υποβληθέντων προτάσεων ανά Περιφέρεια

Περιφέρεια Αριθμός Συνολικός ΠΥ Επιχορηγούμενος ΠΥ Δημόσια Δαπάνη

ΑΤΤΙΚΗ 182 25.592.539,90 25.404.178,91 12.702.089,46

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 114 15.037.795,62 14.521.789,88 7.260.894,94

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 97 12.682.794,00 12.542.083,63 6.271.041,82

ΚΡΗΤΗ 93 11.772.176,33 11.601.581,62 5.800.790,81

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 80 8.251.256,88 8.183.204,49 4.091.602,25

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 62 8.761.555,42 8.512.017,28 4.256.008,64

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 39 4.994.759,61 4.920.787,08 2.460.393,54

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 32 3.790.617,46 3.777.969,75 1.888.984,88

ΗΠΕΙΡΟΣ 25 3.608.388,83 3.475.840,54 1.737.920,27

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19 1.791.116,83 1.731.378,47 865.689,24

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 15 1.429.272,13 1.424.864,19 712.432,10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 14 1.747.195,29 1.727.382,74 863.691,37

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 13 1.458.094,10 1.448.593,80 724.296,90

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ