Δασική αναψυχή σε Βίκο και Πωγώνι

BIKOSΔύο Προγραμματικές Συμβάσεις με στόχο τη μελέτη και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων, συνολικής δαπάνης 500.000,00 €, στις περιοχές Πωγωνίου και Κόνιτσας υπεγράφησαν μεταξύ της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου – Μπάστα και των κ.κ. Κων/νου Καψάλη και Παν. Γαργάλα, Δημάρχων των αντίστοιχων περιοχών.

Αναλυτικότερα στόχος των προγραμματικών συμβάσεων είναι :

1. Η προώθηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στην περιπατητική διαδρομή Άγιος Κοσμάς – Γεφύρι Μαύρικας – Ρουψιά Αγ. Παρασκευή σε δημόσια δάση και εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου, συνολικής δαπάνης 400.000,00 €.

Με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού, καθώς και για την προστασία της περιοχής. Περιλαμβάνουν ενδεικτικά κατασκευή έργων υποδομής, δημιουργία χώρων παιδότοπων, δημιουργία θέσεων ανάπαυσης και θέας, συντήρηση και βελτίωση μονοπατιών καθώς και τη σήμανση της περιοχής.

2. Η Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και ιδίως η προώθηση δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στη θέση «Γέφυρα Βοϊδομάτη περιοχής Τ.Κ. Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας», συνολικής δαπάνης 100.000,00 €.

Με τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση, προστασία και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού καθώς και δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν θετικά στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής. Περιλαμβάνουν ενδεικτικά :

– Διαμόρφωση – ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών και της εισόδου – εξόδου του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου στην περιοχή της Γέφυρας Βοϊδομάτη στην Κλειδωνιά.

– Κατασκευή συμπληρωματικών έργων για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών.

Η δαπάνη για την υλοποίηση των έργων θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου με μέριμνα των αντίστοιχων Δήμων, από πόρους που θα εξασφαλίσουν οι ίδιοι.

Φορείς υλοποίησης των έργων είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι, ενώ η Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων έχει τη μέριμνα για όλες τις απαραίτητες προεγκρίσεις (δημοπράτησης, ανακεφαλαιωτικών πινάκων ελέγχου, παράτασης του χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π.). Η παρακολούθηση των συμβάσεων θα γίνεται από τετραμελείς Επιτροπές Παρακολούθησης που θα αποτελούνται από έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων, έναν εκπρόσωπο του Δασαρχείου Ιωαννίνων και Κόνιτσας αντίστοιχα καθώς και δύο εκπροσώπους του αντίστοιχου Δήμου.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα επεσήμανε τη σημαντικότητα αυτών των παρεμβάσεων για το φυσικό πλούτο της Ηπείρου : τα δάση της και τόνισε ότι «η συντονισμένη προσπάθεια της Πολιτείας, μέσω του Πράσινου Ταμείου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω τέτοιων ενεργειών, εκτός από την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού σ’ αυτές τις περιοχές εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για το μέλλον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ