Δάνεια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

gkise-xrimataΞεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την χορήγηση ευνοϊκών μικροδανείων, έως 25.000 ευρώ, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη της ελληνική επικράτεια από το JEREMIE, μέσω της Alpha Bank.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την τράπεζα έχει ορισθεί η 31η Αυγούστου 2012, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Συνολικά πρόκειται να διατεθούν στην αγορά μικροδάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, συνολικού ύψους περισσότερο από 60 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,3 εκ. ευρώ ενώ για το εν λόγω προϊόν ο επιλεχθείς, μέσω διαγωνισμού, Ενδιάμεσος Οργανισμός (Alpha Bank) θα συνεισφέρει αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (30,3 εκ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ