Δ. Μαγκούτης: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας

MAGGOYTIS«Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το νέο Επιμελητήριο». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει και αποτυπώνεται με αναλυτικό τρόπο στην διακήρυξη του συνδυασμού, ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Ενωτικής Κίνησης Δημήτρης Μαγκούτης.

Ήδη ο κ. Μαγκούτης έχει παρουσιάσει τους υποψηφίους του συνδυασμού του και η διακήρυξη αποτελεί το πλαίσιο δουλειάς και πρωτοβουλιών με στόχο να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Επιμελητηρίου και να συνδράμει τους μικρομεσαίους στις κρίσιμες στιγμές που διέρχονται.

Η διακήρυξη της παράταξης έχει ως εξής:

«Ο ρόλος του Επιμελητηρίου με τις θεσμικές του δυνατότητες μπορεί να αποτελέσει το ισχυρότερο εργαλείο τόσο για το ξεπέρασμα της κρίσης όσο και για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό», επισημαίνεται στην διακήρυξη της «Αναπτυξιακής Ενωτικής κίνησης Επιμελητηρίου», που κατέρχεται στις εκλογές του Επιμελητηρίου, που όπως είναι γνωστό θα πραγματοποιηθούν στις 27 Νοεμβρίου.

Επίσης γνωστό είναι ότι επικεφαλής της «Αναπτυξιακής Ενωτικής κίνησης Επιμελητηρίου» είναι ο Δημήτρης Μαγκούτης, ο οποίος ηγείται ανεξάρτητου συνδυασμού, μακριά απ’ τις κομματικές εξαρτήσεις και με δυνατότητα παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα.

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης της «Αναπτυξιακής Ενωτικής κίνησης Επιμελητηρίου», είναι το ακόλουθο:

«Η παρούσα συγκυρία είναι ιστορικά μία από τις πλέον δύσκολες για την ελληνική κοινωνία και η κρίση επηρεάζει περισσότερο από όλα την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Η περιορισμένη ρευστότητα, το κλίμα αβεβαιότητας και το ασταθές και αντιαναπτυξιακό φορολογικό καθεστώς δημιουργούν σήμερα ισχυρές πιέσεις σε όλους τους κλάδους. Επηρεάζουν όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Από τη μεγαλύτερη ως τη μικρότερη επιχείρηση που δυσκολεύεται πλέον, όχι να αναπτυχθεί, αλλά να ανταπεξέλθει στις βασικές της υποχρεώσεις, απέναντι στους προμηθευτές, στις τράπεζες, και τους εργαζόμενούς της.

Στο Νομό Άρτας, που ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας βασίζεται στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία έρχονται στην επιφάνεια τα συσσωρευμένα αρνητικά αποτελέσματα της αντιαναπτυξιακής συμπεριφοράς όσων εμπλέκονται σε αυτούς τους τομείς.

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου με τις θεσμικές του δυνατότητες μπορεί να αποτελέσει το ισχυρότερο εργαλείο τόσο για το ξεπέρασμα της κρίσης όσο και για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προετοιμασίας της επόμενης μέρας, η οποία πρέπει να βρει τις επιχειρήσεις μας ενεργές και δραστήριες, με κυρίαρχα στοιχεία τους την εξωστρέφεια, την αλληλεγγύη, και την καινοτομία.

Στη δική μας θεώρηση το Επιμελητήριο δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι άλλος ένας γραφειοκρατικός και εισπρακτικός μηχανισμός.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πεδίο σύγκρουσης κομματικών επιλογών και μέσο εξυπηρέτησης πολιτικών φιλοδοξιών. Η έντονη παρεμβατικότητα των κομμάτων σε κάθε συλλογικό θεσμό δείχνει σήμερα με έντονο τρόπο τα αρνητικά αποτελέσματά της.

Πρέπει να είναι σημείο συνάντησης, παράθεσης προβλημάτων, απόψεων και εξεύρεσης λύσεων από τους τοπικούς επιχειρηματίες, που μέσα από την συνολική ανάπτυξη του Νομού προσδοκούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και συνολικά της τοπικής κοινωνίας.

Πρέπει να γίνει ένας πόλος ανάπτυξης καινοτομίας – ένα δίκτυο εξωστρέφειας για τα μέλη του. Ένα μέσο διεκδίκησης δικαιωμάτων, πόρων και λειτουργιών προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Αντιλαμβανόμαστε το Επιμελητήριο ως ένα χώρο όπου:

-παράγεται συμβουλευτικό προς την πολιτεία έργο,

-ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται θεσμικά η επιχειρηματικότητα,

-προάγεται η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων,

-διεκδικείται η επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων,

-εκπροσωπείται επάξια η επιχειρηματική κοινότητα,

-καθοδηγούνται και υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα,

-προωθείται η τοπική ανάπτυξη αναδεικνύονται και προβάλλονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και προτείνονται λύσεις και γίνονται παρεμβάσεις για τα προβλήματα του.

Μέσα από αυτό το σκεπτικό, δημιουργήσαμε και συμμετέχουμε στις εκλογές του επιμελητηρίου Άρτας με την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ». Μια παράταξη αποτελούμενη από ανθρώπους της αγοράς, με εμπειρία και ικανότητες. Μια παράταξη αποτελούμενη από νέα πρόσωπα, ενεργούς και καταξιωμένους επαγγελματίες, με διάθεση και πίστη για προσφορά στον τόπο τους. Από ανθρώπους που ξέρουν τα προβλήματα, που ζουν με αυτά και μπορούν να προτείνουν λύσεις.

Δεν έχουμε άλλο χρόνο για ωχαδελφισμούς, κομματικές αντιπαραθέσεις και… την υγειά μας να ΄χουμε. Όλοι εμείς, οι επιχειρηματίες που συγκροτούμε την Επιμελητηριακή Παράταξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ» θέτουμε ξεκάθαρα και δεσμευτικά τους στόχους μας:

ü Αναγεννούμε ένα Επιμελητήριο νέο και ευέλικτο, συμπαραστάτη στην καθημερινότητά μας, με άμεση δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη, που θα απολαμβάνουν ανταποδοτικό όφελος από την λειτουργία του,

ü Η άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση για κάθε θέμα (φορολογικό, επενδυτικό κ.λ.π.) που αφορά τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσει από την επόμενη μέρα και πρέπει να είναι αυτονόητη τόσο έντυπα όσο και κυρίως ηλεκτρονικά,

ü Επανασχεδιάζουμε ένα Επιμελητήριο που στηρίζει ουσιαστικά και απαιτεί για τις επιχειρήσεις μας, παρεμβαίνοντας σε κάθε δημόσιο φορέα στο Νομό (Περιφέρεια, ΟΑΕΔ, ΔΟΥ, Επιθεώρηση Εργασίας), που επηρεάζει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας,

ü Καταγράφουμε τον οικονομικό χάρτη της περιοχής μας (πρωτογενή δευτερογενή και τριτογενή), καταγράφουμε αναπτυξιακές δυνατότητες, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, και με την συμβολή επιστημόνων και Αναπτυξιακών φορέων, δημιουργούμε και προτείνουμε επενδυτικές διεξόδους σε τοπικούς και ξένους επενδυτές,

ü Αξιοποιούμε το άριστο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής μας, που το μεγαλύτερο ποσοστό παραμένει ανενεργό και εκτός παραγωγικής λειτουργίας μέσα από την εθελοντική προσφορά στις μελέτες και διεργασίες του Επιμελητηρίου,

ü Προτείνουμε λύσεις εξωστρέφειας, με την προώθηση καινοτόμων ενεργειών στις τοπικές επιχειρήσεις, με νέες επιχειρηματικές λειτουργίες και διαρκή εκπαίδευση θεωρίας και πράξης

ü Στοχεύουμε στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το Νομό και διεκδικούμε τη θέση που μας ανήκει στα πλαίσια της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού μόνο μέσα από την υγιή επιχειρηματικότητα θα την κερδίσουμε. Παρεμβαίνουμε σε θέματα υγιούς – αθέμιτου ανταγωνισμού, κώδικα δεοντολογίας στην λειτουργία των επιχειρήσεών μας.

ü
Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το περιβάλλον,

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η μετάβαση από το μοντέλο της κατανάλωσης, του κρατισμού του άκρατου κομματισμού και της διαφθοράς, που μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα, σε ένα μοντέλο της παραγωγής, της επιχειρηματικής δημιουργίας δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Η ενεργοποίηση των υγιών δυνάμεων που έχουμε όλοι, επαγγελματίες και μη, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει καθοριστική συνιστώσα για την ανάκτηση της εδώ και χρόνια χαμένης ανταγωνιστικότητάς μας και τελικά για την έξοδο από την κρίση.

Ο τόπος μας μπορεί να προσφέρει πολλά. Στο χέρι μας είναι να εκμεταλλευτούμε τους τοπικούς πόρους, να τους αξιοποιήσουμε για να επιβιώσουμε στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν.

Το επιμελητήριο πρέπει να γίνει και θα γίνει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ