Χωρίς ΜΠΕ έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ANEMOGENNHTRIESΜε στόχο να απεγκλωβίσει αιτήσεις που περιμένουν πολλούς μήνες και να ενισχύσει τις πράσινες επενδύσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαλλάσσει από την υποχρέωση έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλα τα έργα ΑΠΕ που ανήκουν στην κατηγορία Β’.

Η σχετική εγκύκλιος (δείτε εδώ) κοινοποιήθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες και όπως αναφέρεται σε αυτή «η απαλλαγή από την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΑΠΕ…αναφέρεται σε έργα και δραστηριότητες τα οποία κανονικά κατατάσσονται στο σύνολό τους στην κατηγορία Β. επομένως η απαλλαγή αναγκαστικά πρέπει να δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.

Επομένως η έκδοση των απαλλακτικών βεβαιώσεων κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Περιφερειών…»

Στην κατηγορία Β κατατάσσονται έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην διευκόλυνση και ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες είναι οι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, όμως δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε καταστάσεις πλήρους αναρχίας. Ειδικά στην Ήπειρο, όπου υπάρχει ένα κακό προηγούμενο με τα μικρά υδροηλεκτρικά που επιχειρήθηκε να κατασκευαστούν σε κάθε ποταμάκι, θα πρέπει να αποφευχθούν καταστάσεις που εύκολα μπορούν να οδηγήσουν στα άκρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ