Χωματερές: Διακοπή λειτουργίας υπό την απειλή προστίμων

APORRIMMATOFORO1Άμεση είναι πλέον η απειλή βαριάς καταδίκης και προστίμου της χώρας μας για το θέμα των χωματερών. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση προχωρεί σε άσκηση πίεσης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των χωματερών.

Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου, 13 Περιφέρειες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει και αποστείλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των προγραμμάτων αποκατάστασης.

Η κυβέρνηση πιέζει, καθώς γνωρίζει ότι ανά πάσα στιγμή πλέον η Ε.Ε. μπορεί να προχωρήσει διαδικασίες για την επιβολή προστίμου δεκάδων εκατ. ευρώ στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει σε επιστολή του ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δημιουργείται επισφάλεια στην επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων και ζητά την οριστικοποίηση του πίνακα των έργων που απαιτούνται, καθώς και τον βαθμό ωριμότητάς τους αλλά και τον ορισμό από τις Περιφέρειες, στελεχών που θα παρακολουθούν τα έργα. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και παράλληλα να υλοποιηθούν εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπενθυμίζει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι υπεύθυνο για τη χάραξη και παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, συντονίζει τις ενέργειες και χρηματοδοτεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» τις απαιτούμενες δράσεις και τα αναγκαία έργα, αλλά η ουσιαστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η υπόθεση των ανεξέλεγκτων χωματερών στη χώρα μας βρίσκεται πλέον στο στάδιο της συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής και η Ελλάδα κινδυνεύει να οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε., αντιμέτωπη με πρόστιμο πολλών δεκάδων εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ