Ατελές πλαίσιο για τα απορρίμματα

«Το υφιστάμενο και ατελές μέχρι σήμερα, ως προς την εφαρμογή του θεσμικό πλαίσιο, δεν λύνει προβλήματα – αντίθετα δημιουργεί νέα και οξύνει τα παλαιά – δεν παράγει αποτέλεσμα ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)».

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την 13η Σύνοδο του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στη σύνοδο συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων Σπύρος Κωνσταντόπουλος όπου ήταν και εισηγητής με θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».

Η 13η Σύνοδος του Δικτύου των ΦοΔΣΑ συνδιοργανώθηκε με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και με την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ε.ο.αν).

Στα συμπεράσματα της Συνόδου σημειώνεται ότι το πρόβλημα «επιτείνεται και από σειρά άλλων θεσμικών αγκυλώσεων όπως το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο Ν. 4412/2016 και οι συνεχείς τροποποιήσεις και μεταβολές του, οι καθυστερήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών ενισχύσεων για θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι καθυστερήσεις έκδοσης ΑΕΠΟ, η δυστοκία στη διατύπωση θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών compost ανάλογα με τη χρήση του, η επί της ουσίας απουσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων, που εξακολουθεί να υπάγεται στο ΥΠΕΣ ενώ όπως έχει προταθεί κατ΄ επανάληψη ότι θα πρέπει να υπάγεται στο καθ΄ ύλη αρμόδιο τομεακό Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

Το Δίκτυο υπογραμμίζει επίσης ότι η σημερινή απογοητευτική εικόνα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στη χώρα, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και των αυξημένων απαιτήσεων των Οδηγιών της Κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναστραφεί.

Και η αναστροφή «απαιτεί τον ειλικρινή «νέο διάλογο» μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο ζήτημα της ΔΣΑ (Κράτος, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, ΣΕΔ, ιδιωτικός τομέας & πολίτες).

Τέλος, το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ, τονίζει ότι θα πρέπει να κλείσει άμεσα η 5μηνη εκκρεμότητα με την έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018. «Η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η επιλεκτική εφαρμογή ή η στρεβλή ερμηνεία διατάξεων του νόμου για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων σε βάρος ΦοΔΣΑ μελών του Δικτύου, θα βρει απέναντι το σύνολο του Δικτύου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ