Αρδευτικό εξοικονόμησης κόστους στην Άρτα

ARDEYTIKO_ERGOΈνα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.398.874,50 ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του νερού και τη μείωση του κόστους της άρδευσης.

Το έργο αφορά τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε αυτό του αστικού πρασίνου, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IV «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και που αφορά στην περιοχή της Ηπείρου την Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας.

Πρόκειται για την πρόταση που είχε υποβάλει ως επικεφαλής εταίρος το ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Interreg IV με τίτλο: «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes (IRMA)» και στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.398.874,50 ευρώ, πρόκειται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα (Ιανουάριο 2013) και θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Να σημειωθεί πως στην πρόταση περιλαμβάνεται μελέτη που καταλήγει ότι με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς η αναμενόμενη ωφέλεια σε κόστος νερού άρδευσης από την υλοποίηση του «IRMA» αναμένεται, μόνο για την περιοχή της Άρτας να είναι της τάξης του 1.000.000 € ανά έτος.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

1. δημιουργία εκτεταμένου δικτύου φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση και τη χρήση νερού άρδευσης (κρατικές, περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Β., αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές επιχειρήσεις κοκ) με σκοπό την ενημέρωση, διαβούλευση και μεταφορά τεχνογνωσίας,

2. αναλυτική καταγραφή των τοπικών και εθνικών πολιτικών διαχείρισης νερού για άρδευση και προτάσεις προσαρμογής και βελτίωσης, καταγραφή της αρδευτικής πρακτικής και εντοπισμός καλών πρακτικών, επιθεωρήσεις συστημάτων άρδευσης με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού,

3. ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας για την υποστήριξη της διαχείρισης των αρδεύσεων στην πεδιάδα της Άρτας (δίκτυο 20 μετεωρολογικών σταθμών στους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά, ανάπτυξη σχετικού λογισμικού, παροχή συμβουλών κοκ),

4. έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρήσης εξελιγμένων αισθητήρων για τη διαχείριση άρδευσης αλλά και των δυνατοτήτων χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού για άρδευση (επεξεργασμένο νερό, γκρίζο νερό, αλατούχα νερά κοκ.),

5. εκτεταμένες δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών (αρμόδιων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, γεωπόνων και αγροτών) αλλά και του ευρύτερου κοινού (σχολικής κοινότητας, κατοίκων των περιοχών) σχετικά με την αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ