Από τον Απρίλιο οι περικοπές όπου δεν έχουν εφαρμοστεί

gkise-xrimataΕγκύκλιο που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη για τον τρόπο παρακράτησης των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών που προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Oι μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους δεν είχαν εφαρμοσθεί οι περικοπές του ενιαίου μισθολογίου θα αρχίσουν να «τρέχουν» από τον Απρίλιο. Οι περικοπές αυτές θα είναι αναδρομικές από τον προηγούμενο Νοέμβριο, οπότε και τέθηκε σε ισχύ το ενιαίο μισθολόγιο.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως στον Ν. 4046/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης» ορίζεται ότι οι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, που προέκυψαν λόγω μείωσης από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-11-2011 μέχρι και τον Απρίλιο 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων μηνών και μέχρι τον Ιούνιο 2012.

Oι μειώσεις που προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο θα αφορούν στη μισθοδοσία τους από την 1η Νοεμβρίου 2011 και θα παρακρατηθούν ισόποσα από τους μισθούς των επόμενων μηνών έως και τον Ιούνιο.

Με την ίδια εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, διευκρινίζεται πως το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με το Ν. 4024/2011.

Επισημαίνεται δε ότι το εν λόγω προσωπικό δεν κατατάσσεται βαθμολογικά αλλά μόνο μισθολογικά, ενώ για τη μισθολογική του εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι 7 έτη. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιούνται τα επιδόματα και τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ