Από την αρχή ο διαγωνισμός για το δρόμο Πηγάδια Πράμαντα

ionia tzoumerka

Με μία ανακοίνωση στην οποία αρχικά μιλά για παραφιλολογίες σχετικά με την ακύρωση του διαγωνισμού για τον δρόμο Πηγάδια Πράμαντα, η Περιφέρεια Ηπείρου επιβεβαιώνει πλήρως ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και θα πρέπει να επαναπροκηρυχθεί.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζεται από παράθεση νόμων, άρθρων και διατάξεων που σίγουρα μπορούν να κατανοήσουν μόνο ειδικοί και όχι οι πολίτες.

Η ουσία της είναι στις τελευταίες φράσεις στις οποίες γίνεται σαφές ότι μετά τις προσφυγές που είχαν γίνει η διακήρυξη ακυρώθηκε και ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί.

Στην ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρεται:

Αναφορικά με τις παραφιλολογίες που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δημοπράτηση του έργου «Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας», χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, και την ακύρωση του διαγωνισμού από την ΕΑΔΗΣΥ, για την αποκατάσταση της αλήθειας, η Περιφέρεια Ηπείρου  κάνει γνωστά τα ακόλουθα:

1) Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Περιφέρειας τηρώντας καταλεπτώς το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

2) Η Διακήρυξη προσβλήθηκε από ένωση οικονομικών φορέων που επικαλέσθηκε αντισυνταγματικότητα των διατάξεων στις οποίες στηριζόταν όρος της διακήρυξης για το ανεκτέλεστο και συγκεκριμένα αντισυνταγματικότητα του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 και άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 και αντίθεσή τους με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ενωσιακής νομοθεσίας και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

3) Η υπόθεση κρίθηκε από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ως μείζονος σπουδαιότητας και ενώ αρχικά είχε ορισθεί η εξέτασή της από Κλιμάκιο, εν συνεχεία με Πράξη της Προέδρου της ορίσθηκε να εξετασθεί από το ανώτατο όργανό της, το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

4) Η Περιφέρεια Ηπείρου αμέσως μόλις έλαβε γνώση της προσφυγής και των αιτιάσεών της ενημέρωσε τόσο την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Γραφείο Προέδρου και Διεύθυνση Μελετών και Γνωμοδοτήσεων) όσο και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Μητρώων – Μ.Ε.ΕΠ.) για ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

5) Το Υπουργείο Υποδομών με εξαιρετικά επείγον έγγραφο (27/01/2023) απάντησε προς την Περιφέρεια ότι είχε ανασταλεί τις αμέσως προηγούμενες ημέρες (21/1) με νομοθετική ρύθμιση η ισχύς του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ δεν απάντησε.

6) Η Περιφέρεια με τις απόψεις που απέστειλε στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπεραμύνθηκε της συνταγματικότητας των διατάξεων, καθώς δεν είναι αρμόδια να ελέγχει τη συνταγματικότητά τους, αλλά να εφαρμόζει τους νόμους του Κράτους.

7) Η ένωση οικονομικών φορέων υπεραμύνθηκε της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, με την επίκληση πλούσιας νομολογίας του ΔΕΕ.

8) Και ενώ αναμενόταν με εύλογο ενδιαφέρον από τα διάδικα μέρη αλλά και ευρύτερα η τοποθέτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, του ανώτατου, δηλαδή, οργάνου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί του μείζονος σπουδαιότητος ζητήματος της συνταγματικότητας ή μη και της εναρμόνισης ή μη της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 με την Ενωσιακή νομοθεσία, με την απόφαση 419/2023 έκρινε ότι «η εξέταση των ισχυρισμών της προσφεύγουσας, κατά τους οποίους ο όρος αυτός αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 5 παρ. 1 και 106 Συντάγματος, καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 15,16  και 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 της Ε.Σ.Δ.Α., παρέλκει, ως αλυσιτελής» και εν συνεχεία ακύρωσε τη Διακήρυξη.

9) Με αυτά τα δεδομένα, και με πλήρη ανασφάλεια δικαίου καλείται η Περιφέρεια να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ