Ανδρική υπογονιμότητα και πως αντιμετωπίζεται

Κάθε ζευγάρι επιθυμεί να ενισχύσει την μεταξύ τους σχέση με τον ερχομό ενός μωρού. Ωστόσο, υπάρχουν ζευγάρια που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους με φυσικό τρόπο. Τα ζευγάρια που επισκέπτονται έναν ιατρό-ειδικό σε θέματα αναπαραγωγής υποβάλλονται  πρώτα σε ορισμένες εξετάσεις. Εάν η γυναίκα έχει φυσιολογική ωορρηξία και θεωρείται ικανή να συλλάβει, τότε ακολούθως ελέγχεται ιατρικά ο άντρας.

Η υπογονιμότητα προσδιορίζεται μέσω της εξέτασης σπέρματος. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους υπογονιμότητας στους άνδρες είναι η αζωοσπερμία, μια κατάσταση απουσίας σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που προκαλούν αζωοσπερμία, όπως γενετικά χαρακτηριστικά, ορμονικές ανωμαλίες, ασθένειες με υψηλό πυρετό που προκαλούν δυσλειτουργία στους όρχεις, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία κατά τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο όρχεων και συγγενής έλλειψη των εκφορητικών σπερματικών πόρων.

Εκτός από τις παραπάνω αιτίες,  μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι για την ανυπαρξία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι η απόφραξη τωνεκφορητικών σπερματικών πόρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα σπερματοζωάρια δεν εμφανίζονται στο σπέρμα μετά την εκσπερμάτιση,λόγω της απόφραξης σε κάποιο σημείο του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος.

 Εάν δεν υπάρχει αποφρακτική αιτιολογία, τότε το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελάχιστη ή και ανύπαρκτη παραγωγή σπέρματος. Πρόκειται για πρόβλημα που οφείλεται είτε σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες είτε σε ορισμένα λοιμώδη νοσήματα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας ή της εφηβείας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να έχουμε μια βιοψία όρχεων προκειμένου να καθορίσουμε τη μέθοδο θεραπείας.

Αν ο μέλλων πατέρας έχει διαγνωστεί με αζωοσπερμία,  δηλαδή δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση, δεν πραγματοποιείται αμέσως απομόνωση σπερματοζωαρίων από το υλικό της βιοψίας. Παρόλο που δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια στο σπέρμα, μπορεί να υπάρχουν στους όρχεις ή στους εκφορητικούς σπερματικούς πόρους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα εύρεσης σπέρματος, αφού προηγηθούν ο κατάλληλος έλεγχος καθώς και ουρολογική εξέταση, ηαπομόνωση σπερματοζωαρίων μπορεί να εφαρμοστεί σε σπέρμα από τους όρχεις ή τους εκφορητικούς σπερματικούς πόρους.

Μικροχειρουργική Βιοψία Όρχεων (TESE):

Είναι η διαδικασία εξαγωγής σπέρματος μέσω βιοψίας όρχεων με χρήση αναισθησίας, στις περιπτώσεις προβλημάτων παραγωγής σπερματοζωαρίων στους όρχεις (βλέπε https://www.dunyaivf.com/). Εκτός από τη γενική αναισθησία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπική αναισθησία, η οποία είναι πιο κοινή. Το τμήμα ιστού που εξάγεται από τους όρχεις από τον ειδικό ιατρό ουρολόγο, εξετάζεται σε εργαστηριακό περιβάλλον για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι σπερματοζωαρίων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να ανιχνευθούν σπερματοζωάρια. Μόλις υπάρξει επιτυχής λήψη σπερματοζωαρίων, ακολουθεί η ωοληψία από τη μέλλουσα μητέρα και το δείγμα της βιοψίας χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η αζωοσπερμία μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο ομάδες, την αποφρακτική και μη αποφρακτική . Στην μη αποφρακτική ομάδα, σχεδόν σε κάθε περίπτωση έχουμε επιτυχή λήψη σπερματοζωαρίων μέσω αυτής της μεθόδου. Ωστόσο, η πιθανότητα επιτυχίας για την αποφρακτική  ομάδα είναι μόνο 50%.

TESA(Σπερματική αναρρόφηση μέσω του όρχεως)/ PESA(Διαδερμικήεπιδιδυμική σπερματική αναρρόφηση): Πρόκειται για μεθόδους απομόνωσης σπερματοζωαρίων χωρίς χειρουργική επέμβαση, μέσω της αναρρόφησης σπέρματος με τη βοήθεια βελόνης. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις απουσίας σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, ενώ η παραγωγή σπέρματος είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και η αιτία αζωοσπερμίας είναι οι αποφραγμένοι ή ανύπαρκτοι εκφορητικοί σπερματικοί πόροι. Με άλλα λόγια, η τεχνική αυτή συνίσταται στην εξαγωγή δειγμάτων βιοψίας από τον ιστό των όρχεων με τη βοήθεια μίας βελόνης χωρίς να απαιτείται τομή του σάκου των όρχεων. Συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σεξουαλική υγεία των ανδρών.

Micro TESE(Μικρο – επιδιδυμική σπερματική αναρρόφηση): Πρόκειται για διαδικασία που χρησιμοποιείται σε άνδρες με αζωοσπερμία για να αυξήσει τις πιθανότητες εύρεσης σπερματικού υγρού στους όρχεις. Εφαρμόζεται με μικρή τομήμέσω του δέρματος (όσχεο) και εντός της επιδιδυμίδας και στη συνέχεια το υγρό που συλλέγεται καθώς και ο ιστός των όρχεων αναλύονται μικροσκοπικά. Αυτή η μέθοδος που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια έχει διάρκεια 15-45 λεπτών και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει κανονικά στις δραστηριότητές του την επόμενη κιόλαςημέρα.

Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, στη μέθοδο Micro-TESE, οι πιθανότητες εύρεσης σπέρματος είναι υψηλότερες, καθώς ο όρχις εξετάζεται με μικροσκόπιο. Στην μέθοδο TESE η πιθανότητα εύρεσης σπέρματος ανέρχεται στο 70%, ενώ στις μεθόδους TESA / PESA, η πιθανότητα εύρεσης σπέρματος αγγίζει το ποσοστό 40%. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του TESE, είναι ότι λόγω του ελάχιστα διεισδυτικού του χαρακτήρα, δεν προκαλεί βλάβη στους όρχεις μέσω της τομής, δεν καταστρέφει τις φλέβες που τροφοδοτούν τους όρχεις και αποτρέπει την απώλεια ιστών.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ