Αναζητείται 1,5 εκατ. για κρηπιδώματα

Το 1,5 εκ. ευρώ αγγίζει ο προϋπολογισμός για την επισκευή των κρηπιδωμάτων στην παραλιακή στην Πρέβεζα.

Η μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.431.845,83 ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις στην παραλιακή μήκους περίπου πεντακοσίων μέτρων, ενώ η επόμενη κίνηση είναι η υποβολή για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις στο παραλιακό λιθόκτιστο μέτωπο το οποίο θα αποκατασταθεί με τοποθέτηση σακολίθων από σκυρόδεμα και απόφραξη των οπών που έχουν δημιουργηθεί από την αφαίρεση των λίθων του λιθόκτιστου μετώπου, καθώς και η κατά περίπτωση πλήρωση των κενών με ύφαλο σκυρόδεμα.

Επίσης θα κατασκευαστεί η ανωδομή του κρηπιδώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ θα δημιουργηθεί εξέδρα σε πρόβολο, για την εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η οποία θα φέρει όλες τις απαραίτητες για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση εργασίες.

Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων θα γίνει πλήρης αποκατάσταση του πεζόδρομου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ