Ανατέθηκε η αναθεώρηση του Χωροταξικού Ηπείρου

hpeirosΟι κεντρικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις

Ένα περίπου χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναδείχθηκε ανάδοχος για την αναθεώρηση των Χωροταξικών. Σύμφωνα με την απόφαση που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η μελέτη αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανατέθηκε στην κοινοπραξία «Θεώρημα Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ- Ρόικος Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ- Θ. Λώλος».

Η αναθεώρηση του Χωροταξικού, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει τέσσερις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος επιβάλλεται από την ίδια την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης και αφορά στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και στην ενίσχυση της εσωτερικής, σε κάθε περιφέρεια, συνοχής.

Ο δεύτερος στόχος συνδέεται με την περαιτέρω θωράκιση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη: πρέπει να δώσουμε τις κατευθύνσεις και όλα τα απαραίτητα εργαλεία στις τοπικές κοινότητες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμβάλουν, έτσι, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξειδίκευση των κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων ώστε να υποστηριχθούν πιο αποτελεσματικά οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι νέες Κρατικές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όταν θα καταρτίζουν τα μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακά τους προγράμματα.

Θα υπάρξει, επίσης, συνεργασία με τους Καλλικράτειους Δήμους ώστε να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της χωρικής ανάπτυξης που εμπίπτει στη δική τους αρμοδιότητα.

Τρίτος στόχος είναι να υπάρξει συμπληρωματικότητα των μέσων και των πολιτικών παρεμβάσεων, καθώς και μεγαλύτερη συνέργια των εκτελούμενων έργων και των προγραμμάτων με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Ο τέταρτος στόχος απαντά στην ανάγκη να δοθεί επικαιροποιημένη κατεύθυνση στο υποκείμενο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδή στα Ρυθμιστικά Σχέδια στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, στις ζώνες οικιστικού ελέγχου κ.λ.π.

Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων θα καταλήξει στη διατύπωση συγκεκριμένων χωρικών και τομεακών προτάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της κάθε περιφέρειας αποφεύγοντας, με αυτόν τον τρόπο, αοριστολογίες και ευχολόγια.

Με την απόληξη της Εγνατίας Οδού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η Περιφέρεια Ηπείρου όπως και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχουν ρόλο πύλης εισόδου/εξόδου στην Ε.Ε, ενώ, παράλληλα, αποτελούν σημαντικό κόμβο διασύνδεσης της Ελλάδας και της ΕΕ με τις βαλκανικές χώρες. Τα νέα χωροταξικά πλαίσια, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές ακριβώς τις ιδιότητες. Για παράδειγμα, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποβιβάζονται οι Τούρκοι μετανάστες που ζουν στη Γερμανία, τη Γαλλία κ.λ.π. και, ακολουθώντας την Εγνατία Οδό, καταλήγουν στην Κωνσταντινούπολη. Άρα, ο μελετητής θα πρέπει να ερευνήσει τις επιπτώσεις αυτής της μετακίνησης και να διατυπώσει τις προτάσεις του.

Ο καθαρός χρόνος των μελετών υπολογίζεται στους 10 μήνες, 5 μήνες για την πρώτη φάση της αξιολόγησης και 5 μήνες για την πρόταση επικαιροποίησης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φάσεις παρεμβάλλεται μια τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης όπου τα νέα αιρετά συμβούλια της Περιφέρειας θα κληθούν να γνωμοδοτήσουν υποβάλλοντας τις δικές τους παρατηρήσεις. Στη συνέχεια, τα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑ στα αρμόδια Υπουργεία, στην οικεία Περιφέρεια και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το ΥΠΕΚΑ θα έχει την ευθύνη να συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ώστε να επιλυθεί το μεγάλο ζήτημα της αποσπασματικότητας των δράσεων και της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων που αποτελούν, άλλωστε, βασικές δυσλειτουργίες του ελληνικού Δημοσίου με ολέθριες επιπτώσεις στην ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ