Αναστάσιος προς Γερμανούς: Δείξτε αλληλεγγύη

anastasiosΈκκληση στους εκπροσώπους της πανίσxυρης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας να δείξουν πνεύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις ευρωπαϊκές χώρες που δοκιμάζονται, όπως η Ελλάδα, απευθύνει με επιστολή του ο Αρxιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος.

Με μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ζητά την ενεργοποίηση των εκκλησιών της Ευρώπης προκειμένου να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους σε λαούς που υποφέρουν χωρίς να ευθύνονται.

«Στά εὔρωστα οἰκονομικά κράτη, ὅπως π.χ. στήν Γερμανία, πολύ συχνά ὑψώνονται διάφορες φωνές, κάποτε ὑπεροπτικές, ἕως καί ὑβριστικές, γιά λαούς οἱ ὁποῖοι αὐτή τή στιγμή δοκιμάζονται καί ὑποφέρουν. Δέν λείπουν βεβαίως καί οἱ ἄλλες φωνές πού δείχνουν κατανόηση καί συνιστοῦν σύνεση.

Ἀπό τήν πληροφόρηση πού διαχέεται, φαίνεται ὅτι ἐκείνη πού μένει ἀμέτοχη σ᾽ αὐτές τίς χῶρες εἶναι οἱ τοπικές Ἐκκλησίες. Δέν ἔτυχε νά ἀκουσθεῖ ἀδελφική συμπαράσταση ἀπό τά διακεκριμένα μέλη τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, πού ἔχουν παρρησία καί κύρος, λόγοι ἀλληλεγγύης σέ ἀδελφούς χριστιανούς τῆς Εὐρώπης, πού δοκιμάζονται, πού ὁδηγοῦνται στήν ἐξαθλίωση, ὄχι πάντοτε ἀπό δική τους εὐθύνη ἀλλά λόγω τῶν γενικωτέρων οἰκονομικο-πολιτικῶν συνθηκῶν», σημειώνει στην επιστολή του ο μακαριότατος Αλβανίας.

Η επιστολή απευθύνεται στον Επίσκοπο Martin Schindehute, υπεύθυνο για τις γερμανόφωνες κοινότητες της ευαγγελικής εκκλησίας στον κόσμο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβούλιου Εκκλησιών, του οποίου ο Αρxιεπίσκοπος Αλβανίας είναι ένας από τους πρόεδρους.

«Πιστεύω ὅτι εἶναι ἱστορικό χρέος γιά τίς Ἐκκλησίες τῆς Εὐρώπης νά ὑψώνουν συχνότερα λόγο κριτικό γιά τή σύγχρονη οἰκονομική καί ἠθική κρίση, πού δέν σχετίζεται μόνο μέ τίς δομικές ἀδυναμίες τῶν κρατῶν ἀλλά καί μέ τήν πλεονεξία τῶν ἑκάστοτε οἰκονομικά καί πολιτικά ἰσχυρῶν· νά ἐπισημαίνουν πιό δίκαιες καί ἐλπιδοφόρες προτάσεις πού θά ἐπηρεάσουν τήν κοινή γνώμη τῶν κοινωνιῶν στίς ὁποῖες ζοῦν. Προτάσεις πού θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν σέ μέτρα ἐνισχύσεως τῶν δοκιμαζομένων κοινωνικῶν ὁμάδων (ὅπως, μείωση τῶν τόκων, δημιουργικές ἰδέες γιά σύμπραξη καί ἀνάπτυξη).

Σκέφθηκα νά σᾶς ἀποστείλω αὐτή τήν ἐπιστολή γιά νά ἀναλογιχθοῦμε, ὅλοι ὅσοι ἔχουμε εὐθύνη στίς Ἐκκλησίες μας, πῶς ἡ φωνή μας θά γίνει πιό δυνατή καί πιό πειστική γιά ἐκείνους πού ἀποφασίζουν καί σέ ἐκείνους πού ὑφίστανται τίς ἀποφάσεις τους. Οἱ κρίσιμες περιστάσεις ἀπαιτοῦν νά ἀρθρώσουμε, μέ παρρησία καί νηφαλιότητα, λόγο ἐμπνευσμένο ἀπό τό Εὐαγγέλιο, πού θά τονώνει τήν ἀλληλοκατανόηση καί τήν ἀλληλεγγύη τῶν λαῶν·. Τελικά, τήν ἐλπίδα γιά μιά Εὐρώπη πού δέν θά στηρίζεται μόνο στή νομισματική ἰσορροπία, ἀλλά καί στόν ἀλληλοσεβασμό, στήν ἀδελφοσύνη, στίς πνευματικές ἀξίες πού προσέφερε στήν ἱστορία τῆς ἠπείρου μας ἡ χριστιανική πίστη», σημειώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος στην επιστολή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ