Ανάπλαση Τριγώνου, δημοπρατήσεις άλλων έργων

artaΜε εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, η πράξη «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» του Δήμου Αρταίων επελέγη για χρηματοδότηση από τον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.238.292,68 ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος Αρταίων θα πρέπει εντός πέντε εργασίμων ημερών θα πρέπει να στείλει υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Δημοπρατήσεις νέων έργων στην Π. Ε. Άρτας

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30.11.2011. Πρόκειται για τα εξής:

Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ. Δ. Ελάτης και Πηγών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.Επέκταση σωληνωτού οχετού μετά τοιχείου στο συνοικισμό Σγάρας Καταρράκτη, προϋπολογισμού 20.000 ευρώΣυντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα- Στρογγυλής, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολύδροσου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι.Ν. Αγίου Μάξιμου Γραικού Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιμίνης Άρτας προϋπολογισμού 9.000 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ