Ανακοινώθηκαν και επίσημα οι αντιδήμαρχοι

ARTA_DHMARXEIOΑπό το γραφείο του Δημάρχου Αρταίων, ανακοινώνεται ότι ο Δήμαρχος με την υπ’αριθμ.23246/31-12-2012 απόφασή του, για την χρονική περίοδο από 1-1-2013 έως 31-8-2014 ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίων Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και μεταβιβάζει στο καθένα αντίστοιχες αρμοδιότητες καθ’ ύλη και κατά τόπο, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και τις σχετικές διατάξεις.

 

            Α. Τον Φώτιο Γεωργίου του Δημητρίου

 

Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (άρθρο 1 περ. β’ της Β’ Ενότητας Ο.Ε.Υ.).
 • Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 15 Ο.Ε.Υ.).
 • Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 16 Ο.Ε.Υ.).

 

 

            Β. Την Βικτωρία Βασιλάκη – Μητρογεώργου του Νικολάου

 

 Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας – Πολιτικών, Ισότητας των φύλων (άρθρο 14 Ο.Ε.Υ.).

 

 

            Γ. Τον Γρηγόριο Βλάρα του Δημητρίου

 

α. Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Πρασίνου (άρθρο 13 Ο.Ε.Υ.).
 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (παρ. 1, Β’ άρθρου 17 Ο.Ε.Υ.).

 

β. Κατά τόπο αρμοδιότητες:

Στη Δημοτική Ενότητα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

 

 

Δ. Τον Αναστάσιο Τσαμπά του Ηλία

 

α .Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος (άρθρο 17 κεφ. Α’, Β’(πλην της παρ. 1 – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων) και Γ’ του Ο.Ε.Υ.).

 

 

β.  Κατά τόπο αρμοδιότητας:

Στη Δημοτική Ενότητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ.

 

 

            Ε. Τον Δημήτριο Κέφη του Αναστασίου

 

α.  καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης (α’ περ. Β’ Ενότητας άρθρου 1 Ο.Ε.Υ. ).
 • Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης (γ’ περ. Β’ Ενότητας άρθρου 1 Ο.Ε.Υ.).
 • Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 9 Ο.Ε.Υ.).
 • Τμήματος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (άρθρο 14 περ. Δ’ Ο.Ε.Υ.).
 • Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 17 περ. Δ) του Ο.Ε.Υ.
 • Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων(παρ. 1 Β’  Άρθρο 17 Ο.Ε.Υ)

 

β.  Κατά τόπο αρμοδιότητες.

Στη Δημοτική Ενότητα ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ.

 

 

ΣΤ. Τον Ευάγγελο Τσώλα του Κωνσταντίνου

 

α. Καθ’ ύλη αρμοδιότητες:

 • Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Αλιείας (άρθρο 11) του Ο.Ε.Υ.

 

β. Κατά τόπο αρμοδιότητες:

 Στη Δημοτική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ.

 

Από τους παραπάνω Αντιδημάρχους η Βικτωρία Βασιλάκη – Μητρογεώργου και ο Δημήτριος Κέφης ορίζονται άμισθοι ενώ οι λοιποί ως έμμισθοι.

            Τέλος, αν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φώτιος Γεωργίου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ