Στις 27 Νοεμβρίου τα αναδρομικά στους ένστολους

ENSTOLOI14Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η κοινή υπουργική απόφαση για την καταβολή των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους.

Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, o υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Η απόφαση αναφέρει πως προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 439 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των οικείων κωδικών μισθοδοσίας και συντάξεων του Τακτικού Προϋπολογισμού των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4307/2014 για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 30-11-2014, για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 27-11-2014, μαζί με τις αναπροσαρμοσμένες με τις εν λόγω διατάξεις αποδοχές μηνός Δεκεμβρίου 2014.

Οι διαφορές συντάξεων που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4307/2014 για το χρονικό διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι, θα καταβληθούν εφάπαξ στις 22-12-2014, μαζί με την αναπροσαρμοσμένη με τις εν λόγω διατάξεις σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2015. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015, η οποία θα καταβληθεί στις 22-12-2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλθαν κατά το διάστημα από 1-7-2014 έως 31-12-2014 θα εκκαθαριστούν εντός του πρώτου εξαμήνου 2015.

Οι διαφορές αποδοχών και συντάξεων που απορρέουν από το ν.4307/2014 για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους, θα καταβληθούν σε μηνιαίες δόσεις, ως εξής:

Για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής των οποίων :α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση, την 27-1-2015. β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 27-1-2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27-12-2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.

Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως 30-6-2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27-1-2015, από την υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας. Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, ως κατωτέρω.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014 και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ