Ανάδοχος για την Νιάρχου.. Έκπτωση 42,4% για το έργο!

Με έκπτωση που αγγίζει το 43% αναδείχθηκε ανάδοχος για την κατασκευή της λεωφόρου Νιάρχου, ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που δημοπρατήθηκαν στην Ήπειρο. Ο ανάδοχος προέκυψε από διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό και πρόκειται για την “Εργοδυναμική Πατρών” που έδωσε την μεγαύτερη έκπτωση από τις επτά εργοληπτικές εταιρίες που μετείχαν στον διαγωνισμό. Όπως σημειώνει η Περιφέρεια Ηπείρου “θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος και να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης του έργου”.

Η λεωφόρος Νιάρχου έχει μήκος 4,5 χιλιομέτρων και συνδέει την Εθνική Οδό Ιωαννίνων- Άρτας με την είσοδο της Πεδινής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 25 εκατομμύρια και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, παράπλευρο οδικό δίκτυο και κάθετες οδούς για την αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού κυκλώματος, πεζόδρομο με ποδηλατόδρομο στη δυτική οριογραμμή και πεζοδρόμιο στην αριστερή οριογραμμή της, έναν πλήρη ανισόπεδος κόμβος σύνδεσης με την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων, πέντε ισόπεδους κόμβους κυκλικής μορφής (roundabout), τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και αποχέτευσης οδού, εργασίες σήμανσης, ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, περιλαμβάνονται οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΙ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν:

Βασική Αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένες με κεντρική νησίδα και πεζοδρόμησή της επί των κυκλικών κόμβων.

Πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο στη δυτική οριογραμμή της βασικής αρτηρίας και πεζοδρόμιο σε όλο σχεδόν το μήκος της αριστερής οριογραμμής.

Παράπλευρο οδικό δίκτυο εκατέρωθεν της βασικής αρτηρίας της οδού Νιάρχου και κάθετων οδών για την αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού κυκλώματος.

Πλήρης Ανισόπεδος Κόμβος σύνδεσης της οδού με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων (με υπερύψωση της Περιφερειακής Οδού) και εξυπηρέτηση όλων των συνδυασμών κίνησης.

Πέντε Ισόπεδοι Κόμβοι κυκλικής μορφής (roundabout):

–στη σύνδεση της οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας,

– στη διασταύρωση με οδό Καραϊσκάκη για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών,

– στη σύνδεση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,

– στη σύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και

– στην είσοδο του οικισμού Πεδινής.

Κιβωτοειδής οχετός υπό τον άξονα της οδού που θα παραλαμβάνει όλα τα όμβρια της περιοχής, σε υποκατάσταση των ανοικτών αποστραγγιστικών τάφρων που διήκουν σήμερα στο δυτικό όριο της οδού.

Τεχνικά έργα συλλογής των επιφανειακών ομβρίων και αποχέτευσης οδού.

Έργα Σήμανσης – Ασφάλισης και Ηλεκτροφωτισμού.

Είναι ολοφάνερο, ότι με την αναβάθμιση της Νιάρχου θα δημιουργηθεί ένας δρόμος με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης, ένας οδικός άξονας που θα παρέχει γρήγορη και ασφαλή κυκλοφοριακή λειτουργία της περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ