Ανάδοχοι έργων από την Περιφέρεια Ηπείρου

Τον οριστικό ανάδοχο του έργου για τη μεταφορά του  υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 1.271.571,74 € καθώς και αναδόχους άλλων έργων στην Ήπειρο ανέδειξε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Για την μεταφορά του υπολείμματος στον ΧΥΤΥ ανάδοχος αναδείχθηκε η  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Επίσης αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

«Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000 €.Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

«Συντήρηση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνικό» προϋπολογισμού 80.000 €. Ανάδοχος ΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Αποκατάσταση στέγης παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σερβιανών», προϋπολογισμού 64.000 €. Ανάδοχος ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Κατακύρωση του αποτελέσματος της 18-09-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην ΤΚ Κορφοβουνίου Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 50.000. Ανάδοχος Ι. Σταύρου.

«Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος Γ. Μυριούνης.

«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπης – Κανάλι – Εθνική οδός Πρέβεζας -Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης..

Δημοπρατείται ο κόμβος Λουτροτόπου

Με άλλη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου  «Κατασκευή κόμβου Λουτρότοπου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού 280.000 €.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ