Αλλαγές στις συμβάσεις με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

kiniti til

Έρχονται αλλαγές στις νέες συμβάσεις με εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”, νέες ρυθμίσεις προβλέπει ο κωδικός δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές που έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΤΤ).

Ειδικότερα για τη σύναψη νέας σύμβασης, εφόσον αυτή πραγματοποιείται από απόσταση προβλέπεται ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εγγράφων, εκτός και εάν έχει ρητώς συμφωνήσει να απολέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης με την ενεργοποίηση της σύμβασης.

Προβλέπεται ακόμη ότι ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή σαφώς και με τρόπο που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση κατά τη σύναψη της σύμβασης, για τον μέγιστο χρόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της υπηρεσίας.

Επίσης ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της συμβατικής του σχέσης με τον πάροχο, αφού πρώτα και τα δύο μέρη εκπληρώσουν τις εκ του νόμου και της σύμβασης απορρέουσες υποχρεώσεις τους. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ακόμα και πριν από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ή τη διάθεση αυτής στον καταναλωτή.

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις εάν πρόκειται για υπηρεσίες μέσω πλήρους ή εικονικής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο ( σημ. το καλώδιο που φτάνει στο σπίτι από το κατά τόπους αστικό κέντρο του ΟΤΕ) εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί τη λύση της σύμβασης, πριν από την έναρξη της διάθεσης της υπηρεσίας.

Εν προκειμένω, ο πάροχος πληροφορεί τον καταναλωτή εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της καταγγελίας λύσης της σύμβασης ,εάν ο τοπικός βρόχος έχει ήδη κατασκευαστεί .Σε αυτή την περίπτωση η διατήρηση του τοπικού βρόχου και του συνδρομητικού αριθμού του καταναλωτή είναι δυνατή μόνο αν απευθυνθεί σε άλλον πάροχο ειδάλλως θα απολέσει τον τοπικό βρόχο και τον συνδρομητικό του αριθμό.

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας της ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι η έναρξη της χρέωσης της υπηρεσίας ξεκινά ρητά με την ενεργοποίηση της και την έναρξη της διάθεσης της προς τον καταναλωτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ