Αιτήσεις για νέο ΕΣΠΑ μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

AGROTHS XORAF

«Στοπ» στις μεγάλες επενδύσεις του μέτρου της Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων βάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προκήρυξη του Μέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» που δημοσιεύθηκε χθες μειώνει κατά 50% τον ανώτατο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο θέτοντας ως «ταβάνι» τα 5 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότεροι επενδυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα όπως στο μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας, όπου περίπου 45.000 υποψήφιοι απορρίφθηκαν λόγω υπερκάλυψης του διαθέσιμου κονδυλίου.

Καθυστερήσεις

Στο μεταξύ, παρά την πολύμηνη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μέτρου, μόλις η μία από τις τρεις δράσεις της Μεταποίησης προκηρύχθηκε χθες. Πρόκειται για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις της οποίας ξεκινούν στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 18 Αυγούστου.

Η Δράση 4.2.2 που αφορά τη Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν (ζυθοποιίες, αποστάγματα, εκκοκκιστήρια κ.λπ.) ύψους 30 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθεί ξεχωριστά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων.

Σχετικά με την τρίτη δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», σύμφωνα με την προκήρυξη, αποφασίστηκε να ενταχθεί στο Leader, το οποίο δεν αναμένεται να ανοίξει πριν το τέλος του έτους.

Επιδοτούμενοι κλάδοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό γεωργικό προϊόν» ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους:

* Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

* Γάλα

* Αυγά

* Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

* Ζωοτροφές

* Δημητριακά

* Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

* Οίνος

* Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

* Ανθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

* Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

* Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

* Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης αφορούν στις εξής κατηγορίες:

* Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης

* Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

* Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης

* Αγορά καινούργιων οχημάτων

* Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.

* Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων κ.ά.)

* Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

* Αϋλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Εξαιρέσεις

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

* Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων

* Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος

* Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές

* Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ