Αιτήσεις αναπληρωτών για την ενισχυτική διδασκαλία

sxoleio ai karekla

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της έναρξης των μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες(από την προκήρυξη 2ΓΕ/2019) να υποβάλουν αίτηση.

Ειδικότερα, το υπουργείο ζητά από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (φιλόλογοι), ΠΕ03 (μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (φυσικοί), ΠΕ04.02 (χημικοί), ΠΕ85 (χημικοί μηχανικοί) και ΠΕ06 (αγγλικών) που ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές κατά το τρέχον σχολικό έτος, συμπεριλαμβανομένων και όσων, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί.

Δεν εξαιρούνται όσοι προσλήφθηκαν με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021, ανεξάρτητα από το αν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν. Ωστόσο, σε περίπτωση που υποψήφιος εκπαιδευτικός έχει προσληφθεί με τρίμηνη σύμβαση, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη στην Ενισχυτική Διδασκαλία κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ