Αγωγός φυσικού αερίου στα Γιάννινα… Μετά το 2031!!!

desfa

Μετά το 2031 παραπέμπει ο ΔΕΣΦΑ την επέκταση αγωγού φυσικού αερίου για την τροφοδοσία των Ιωαννίνων σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης που τέθηκε σε διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και είναι σημαντικά αυξημένο (+57%) σε σχέση με το προηγούμενο.

Το έργο θεωρείται ακριβό στην παρούσα φάση και τα χρήματα μεταφέρονται σε άλλες προτεραιότητες ενώ όπως προκύπτει η κατασκευή αγωγού είναι συνάρτηση της ζήτησης που θα αποτυπωθεί στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση αναμένεται να ξεκινήσει το δίκτυο που έχει προγραμματίσει η ΔΕΔΑ για την τροφοδοσία ενός μικρού αριθμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών με φυσικό αέριο LNG.

Στο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ εξετάζονται τρείς εναλλακτικοί τρόποι τροφοδοσίας των Ιωαννίνων με φυσικό αέριο, ενώ παρουσιάζονται τα συγκριτικά κόστη και τα χρονοδιαγράμματα.

Για το έργο των Ιωαννίνων ο ΔΕΣΦΑ ήδη από το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2022-2031 που είχε υποβληθεί στην ΡΑΕ τον Ιανουάριο, ανέφερε ότι:

«Ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την δυνατότητα τροφοδότησης της περιοχής μέσω εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό αγωγού και SSLNG (σ.σ. SmallScaleLNG) με στόχο την επίτευξη αποδοτικότερης και ταχύτερης τροφοδοσίας της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα ο ΔΕΣΦΑ επιφυλάσσεται να επανέλθει στην ΡΑΕ για το εν λόγω έργο».

Ο ΔΕΣΦΑ εξέτασε τη μελλοντική επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης από τη Δυτική Μακεδονία στα Ιωάννινα και παράλληλα προχώρησε στην αξιολόγηση της τροφοδοσίας της περιοχής μέσω σχήματος εικονικού αγωγού.

Σύμφωνα με τo πρόγραμμα που τέθηκε στη σύντομη δημόσια διαβούλευση η μελλοντική επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης, μήκους 210-200 χλμ., με αφετηρία τροφοδοσίας το 2029, θα έχει μια εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση της τάξεως των 20 εκ. Νm3 το 2038!

Έτσι η ΔΕΣΦΑ, εξετάζει τη λύση της τροφοδοσίας των Ιωαννίνων μέσω της κατασκευής δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, χωρητικότητας 3500 m3 στην Ηγουμενίτσα, όπου το αέριο θα μεταφέρεται με τάνκερ από τη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια τη μεταφορά του στα Ιωάννινα είτε με φορτηγά, είτε με την κατασκευή αγωγού από την Ηγουμενίτσα μέχρι την πόλη των Ιωαννίνων, όπου θα κατασκευαστεί επίσης δεξαμενή 1000 m3 για την εξυπηρέτηση του δικτύου.

Με βάση τα δύο προαναφερθέντα σενάρια, από την ανάλυση των στοιχείων που παραθέτει ο ΔΕΣΦΑ για τα επόμενα12 χρόνια, προκύπτει ότι η προμήθεια των Ιωαννίνων με χρήση εγκαταστάσεων SSLNG στην Ηγουμενίτσα καθώς και LNG φορτηγά είναι η αποδοτικότερη οικονομικά.

Σε σύγκριση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ τον Ιανουάριο, στο αναθεωρημένο πρόγραμμα κύρια διαφορά είναι η μείωση του προϋπολογισμού της «Επέκτασης στα Ιωάννινα» κατά 71 εκ. ευρώ, μείωση που αντισταθμίζει την αύξηση των προϋπολογισμών του Σταθμού Συμπίεσης Κομοτηνής και του αγωγού υψηλής πίεσης προς Δυτική Μακεδονία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ