Αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές αγορές

INTERNET_KALHΑυξάνεται συστηματικά η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το Α΄ τρίμηνο του 2011, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 54,3% και το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στο 51,7%.

Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και διαδικτύου μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους χώρους πρόσβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργασίας, χώρο εκπαίδευσης, γειτονικά, φιλικά ή συγγενικά σπίτια, ξενοδοχεία, internet cafés κλπ.

Tην τελευταία πενταετία (2007 – 2011) η αύξηση που παρατηρείται ανέρχεται σε:

• 35,1% για χρήση ηλεκτρονικoύ υπολογιστή

• 54,8% για πρόσβαση στο διαδίκτυο

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το ίδιο διάστημα είναι 7,9% για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 11,6% για τη χρήση του διαδικτύου. Διαχρονικά, μέχρι το 2010, ο

ρυθμός αύξησης μειώνεται, ενώ παρατηρείται αντιστροφή αυτής της εικόνας το 2011.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που κατά το Α΄ τρίμηνο του 2011 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται στο 23,6%. Παρατηρείται αύξηση κατά 28,3% σε σχέση με το 2010, ενώ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2009 – 2010 η αύξηση ήταν χαμηλότερη ,(13,6%). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των αγορών μέσω του διαδικτύου, για την πενταετία 2007 – 2011, ανέρχεται στο 16,4%.

Την τελευταία τριετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που έχει δηλώσει ότι δεν έχει

πραγματοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών μέσω του διαδικτύου ανέρχεται σε 76,3%

το 2009, σε 70,9% το 2010 και σε 63,9% το 2011.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο

για προσωπική χρήση και παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά τη χρονική περίοδο Απρίλιος

2010 – Μάρτιος 2011 σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους, είναι:

• οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ. (40,9%),

• οι υπηρεσίες διαμονής σε καταλύματα (36,1%),

• τα είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη (32,5%),

• τα εξαρτήματα και ο περιφερειακός εξοπλισμός (hardware) ηλεκτρονικών υπολογιστών

(27,8%).

Μεγαλύτερη αύξηση, κατά 126,1%, όμως πολύ μικρή συμμετοχή, έχει καταγραφεί στα είδη

διατροφής – είδη παντοπωλείου καθώς και στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (συνδρομές συνδρο- μητικής τηλεόρασης –Nova–, συνδρομές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασμοί κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρημάτων σε προπληρωμένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.), κατά 115,9%.

Τα είδη που οι αγορές / παραγγελίες τους καταγράφουν μείωση είναι:

• το υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης, κατά 25,9%,

• το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (εξαιρουμένων computer games και video

games) και αναβαθμίσεις αυτών, κατά 16,7%,

• τα βιβλία (σε ηλεκτρονική ή μη μορφή), τα περιοδικά και οι εφημερίδες, κατά 13,7%,

• οι ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα,

τηλεοράσεις, DVDs κλπ.), κατά 12,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ