Αεροφωτογράφιση στην Άρτα

artaΟ Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με την «GEOMATICS A.E.» προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης με αντικείμενο την ψηφιακή αεροφωτογράφηση.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου υποβάθρου του Δήμου, με αεροφωτογραφίες πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της έκτασης Δήμου, δημιουργώντας ένα ενιαίο και πλήρως επικαιροποιημένο υπόβαθρο υψηλής ακρίβειας.

Το σύνολο της περιοχής, αντιστοιχεί σε περίπου 453 km2 και καλύπτει το σύνολο των περιοχών εντός σχεδίου και επεκτάσεων του Δήμου Άρτας, αλλά και των υπολοίπων εκτάσεων. Η ψηφιακή αεροφωτογράφηση θα χρησιμοποιηθεί για αποτύπωση φυσικών στοιχείων και φυσικών συνόρων. Στόχος του έργου είναι:

– Προμήθεια ψηφιακών αεροφωτογραφιών Δήμου Άρτας, χρονολογίας 2011 ή 2012, με έγχρωμη ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή εναέριων λήψεων.

– Προμήθεια σύγχρονων ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων για ΔΕΥΑ.

– Υπηρεσίες Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Επεξεργασίας Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμου Άρτας, με σκοπό την ανάλυση της οργανωμένης δόμησης. Ανάπτυξη υπηρεσιών διάχυσης γεωδεδομένων σύμφωνα με τους νόμους 3882/10, 3979/11 και την ΥΑ ΥΠΕΣ 40055 (ΦΕΚ Β/2147) σχετικά με την ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα.

– Business Inteligence Σύστημα βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ανοικτού κώδικα για την επιχειρηματική διαχείριση εσόδων, την χάραξη πολιτικής, την ενημέρωση της σχετικής βάσης του Δήμου και την διάχυση της πληροφορίας με χρήση Web Services προς την ΔΕΗ και άλλους φορείς.

– Διαχείριση στόλου οχημάτων Δήμου Άρτας και εφαρμογή γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ