92 προτάσεις 13,9 εκατ. στο πρόγραμμα Leader

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για την τοπική επιχειρηματικότητα καθώς ολοκληρώθηκε η υποβολή επενδυτικών σχεδίων της 1ης πρόσκλησης του Leader Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Η ανταπόκριση των επενδυτών (πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων) ήταν πολύ μεγάλη και δείχνει την αναστροφή του επιχειρηματικού κλίματος αλλά και την εμπιστοσύνη και αποδοχή στο πρόγραμμα LEADER (παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις και την γραφειοκρατία που δημιουργήθηκε) καθώς και στην «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» που όλο το προηγούμενο διάστημα σχεδίαζε, εμψύχωνε και πληροφορούσε την τοπική κοινωνία για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που απορρέουν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Ευχάριστη έκπληξη είναι οι αρκετές προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά από χρόνια στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων του γεωργικού τομέα γεγονός που δικαιώνει την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» να θέσει ως βασικό στόχο του τοπικού της προγράμματος την «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα».

Οι Φυσικοί Φάκελοι Υποψηφιότητας που κατατέθηκαν στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» ανέρχονται συνολικά 92 με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 13.950.184,32 € υπερκαλύπτοντας την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης που ανερχόταν σε 3.253.000,00 € κατά 429%.

Η «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση επιπλέον πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των ποιοτικών προτάσεων που έχουν εκφραστεί στην περιοχή μας.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής ανά υποδράση, ώστε να γίνει η τελική ένταξή τους προς χρηματοδότηση.

Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.epirussa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.epirusclldleader.gr.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ