885 χιλιάδες για το δρόμο Κόνιτσας- Δίστρατου

Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ένα ακόμη μεγάλο έργο οδοποιίας προχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου.

Πρόκειται για την αποκατάσταση του δρόμου από την Κόνιτσα, στο Ελεύθερο, το Δίστρατο και μέχρι τα όρια του νομού Ιωαννίνων με συνολικό προυπολογισμό 885 χιλιάδες ευρώ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αποσφράγιση θα γίνει στις 19 του ίδιου μήνα.

Σύμφωνα με την μελέτη θα εκτελεστούν γενικές εκσκαφές, καθαρισμός των οχετών, άρση των καταπτώσεων, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή ρείθρων, άλλες εργασίες και ασφαλτόστρωση.

Η ολοκλήρωση του δρόμου θα λύσει προβλήματα πρόσβασης για τους κατοίκους των χωριών της Κόνιτσας και θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας μέχρι τα όρια του Νομού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ