82 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών στην Ήπειρο

giatros new

giatros new

Γιατρούς, νοσηλευτές, μαίες, διοικητικούς υπαλλήλους και διασώστες του ΕΚΑΒ, προσλαμβάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να ενισχύσει τις δομές υγείας που αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο, λόγω της προσφυγικής κρίσης.

Από το Κέντρο, έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις και μέσω αυτών αναμένεται να προσληφθούν 82 άτομα στην Ήπειρο για να στελεχωθούν νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες.

Οι προσκλήσεις γίνονται στο πλαίσιο του έργου «ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», όμως δεν απορρέει από πουθενά ότι οι προσληφθέντες θα καλύψουν μόνο τέτοιες υγειονομικές ανάγκες..

Αντίθετα φαίνεται ότι από τον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα.. με άλλα λόγια με τα κονδύλια για τους πρόσφυγες προσλαμβάνεται προσωπικό που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία και γενικότερα οι δομές υγείας.

Με βάση την πρώτη προκήρυξη οι θέσεις που αφορούν αποκλειστικά στην Ήπειρο είναι οι ακόλουθες:

Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων
 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 1 Βοηθό Νοσηλευτή, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν
ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα
 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν
ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

ΓΝ Πρέβεζας
 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

ΠΕΔΥ ΚΥ Δελβινακίου
 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

ΠΕΔΥ ΚΥ Κόνιτσας
 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

ΠΕΔΥ ΚΥ Φιλιππιάδας
 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)

ΠΕΔΥ ΜΥ Ιωαννίνων
 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ
Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)

ΕΚΑΒ Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες

Με την δεύτερη προκήρυξη ζητείται το ακόλουθο προσωπικό:

Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
(Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ)
 5 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει
αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 3 Νοσηλευτές, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Γ3)
 4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Γ3)
 4 Ψυχολόγους, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Γ4)
 4 Κοινωνικούς Λειτουργούς, ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Γ5)
 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 4 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

Τέλος η τρίτη προκήρυξη αφορά το ακόλουθο προσωπικό

 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν
ελλείψει αυτών Παιδιατρικής. (ΚΩΔ. Β2)
 4 Επισκέπτες Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας. (ΚΩΔ. Β3)
 4 διασώστες/οδηγοί (ΚΩΔ. Β4)
 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)

Όλο το προσωπικό θα ασχοληθεί με σύμβαση έργου μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ