Στο ΕΣΠΑ πράξη απασχόλησης 80 ανέργων στην Πάργα

parga4Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 333.000 ευρώ. Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πράξη αφορά στην συμβουλευτική υποστήριξη και στην αναβάθμιση των προσόντων 80 άνεργων ωφελουμένων του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με υποστήριξη των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων. Από το σύνολο των ωφελουμένων οι 15 θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών, οι 38 θα είναι γυναίκες, οι 20 θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός και οι 6 θα συστήσουν κοινωνική επιχείρηση.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας και δράσεις οι οποίες είναι, η δικτύωση των φορέων της Α.Σ. με τοπικούς φορείς αλλά και με άλλες Α.Σ. και περιφερειακούς φορείς, καθώς και διασύνδεση των φορέων μέσω διαδικτυακής πύλης. Περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, μέσα από ημερίδες, κινητή μονάδα ενημέρωσης, στοχευμένες συναντήσεις, παραγωγή εντύπων και προβολή μέσω του τύπου και των ΜΜΕ. Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε θέματα:

1) τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – 20 άτομα,

2) εναλλακτικών μορφών τουρισμού– 20 άτομα,

3) τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών και άλλων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων– 20 άτομα,

4) ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων – 20 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ