Έργα 80 εκατομμυρίων προγραμματίζει ο Δήμος μέχρι το 2020!!

anaplasi litaritsia

anaplasi litaritsia

Στα 80 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται ο προυπολογισμός των έργων που σχεδιάζει ο Δήμος Ιωαννιτών για την επόμενη τριετία και περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Το στρατηγικό σχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου και με σκοπό, πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους.

Επιπρόσθετα ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Θανάσης Μανταλόβας, έχει προγραμματίσει συναντήσεις με τις δημοτικές παρατάξεις και με φορείς, ώστε να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις για ένα μείζον θέμα που αφορά στην εξέλιξη και το μέλλον του Δήμου και της πόλης των Ιωαννίνων.

Το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί συνέχεια της Πρόσκλησης, «Υποβολή προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η ευφυής και βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη βάση των ιδιαίτερων χωρικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της πόλης των Ιωαννίνων. Ειδικότερα τα έργα και οι δράσεις της ΒΑΑ αναμένεται να συμβάλουν:

– Στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του μητροπολιτικού κέντρου των Ιωαννίνων

– Στη προσαρμογή του Δήμου στις αρχές της Ευφυούς Πόλης

– Στη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναδιάταξη της αστικής κινητικότητας

– Στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων.

Από πού χρηματοδοτείται
Βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Στρατηγικής αποτελεί το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020, μέσω του οποίου διατίθενται πόροι ύψους 30,7εκ.€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΒΑΑ ανέρχεται στο ύψος των 80,3 εκατ € συμπεριλαμβάνοντας έργα και δράσεις πλέον των πόρων που θα διατεθούν κατ’ αρχήν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου.

Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως β´ προτεραιότητας και θα χρηματοδοτηθούν είτε από τις αναμενόμενες εκπτώσεις των έργων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος , είτε από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ («Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), είτε μέσω της επιδιωκόμενης αύξησης των πόρων που θα διατεθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου για τη χρηματοδότηση της ΒΑΑ στο Δήμο Ιωαννιτών.

Έργα και δράσεις που περιλαμβάνει

Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι τα ακόλουθα:

Α΄ Προτεραιότητας:
– Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισης τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης
– Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης
– Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων
– Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού – Κάστρο)
– Ανάπλαση – ανάδειξη πλατείας Πύρρου
– Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα
– Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής
– Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε ” ευφυές κτίριο” ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών
– Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο – κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης
– Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)
– Δημιουργία «Κέντρου για το Παιδί» ( πρώην χώρος Ασύλου Ανιάτων)
– Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία
– Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης
– Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών

Β΄ Προτεραιότητας:
– Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου (από περιοχή Μάτσικα έως οδό Βογιάνου)
– Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
– Ανάδειξη – ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια
– Οδός Νιάρχου

Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2017 και να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ