8,8 εκατ. από τους ΚΑΠ στους δήμους της χώρας

XRHMATA TRAPEZA 1Με το ποσό των 17.822.916 ευρώ ενισχύει τους δικαιούχους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, στο πλαίσιο της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, το ποσό αυτό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καθώς και δραστηριοτήτων- έργων των δήμων της χώρας.

Επίσης, σημειώνεται ότι από το συνολικό ποσό θα παρακρατηθούν 2.744.398 ευρώ από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμη, θα παρακρατηθεί ποσό 6.258.868 ευρώ από τους υπόχρεους δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 281 Α’Α του ν. 3852/2010, ως ισχύει, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 5β του ίδιου άρθρου, και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Προγράμματος «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή-Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ