8,1 εκατομμύρια για νέους αγρότες στην Ήπειρο

Δεύτερη ευκαιρία για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί η πρόσκληση του προγράμματος Νέων Αγροτών, η οποία φέρνει στην Ήπειρο το ποσό των 8,1 εκατομμυρίων. Την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση στη συμπληρωματική προκήρυξη του προγράμματος εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος αναφέρθηκε και στο μεγάλο αγώνα που έγινε το περασμένο καλοκαίρι από την Περιφέρεια, τους συλλόγους των κτηνοτρόφων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα οι νέοι για τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

«Δεχόμαστε πλέον αιτήσεις, μέχρι τις 15 Απριλίου.  Έχει δοθεί εντολή στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων να βοηθήσουν τα μέγιστα όλους  ώστε να υποβάλλουν σωστά   τις αιτήσεις. Επειδή παρατηρήθηκαν λάθη στο παρελθόν αλλά και στην πρώτη φάση του προγράμματος στην Ήπειρο, θα πρέπει  να προσέχουν πάρα πολύ. Και καλά θα είναι προτού  καταθέσουν ηλεκτρονικά την πρόταση, να έχουν μια επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες», υπογράμμισε.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 15-03-2018 έως και 16-04-2018 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16-04-2018.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του υπομέτρου είναι τα εξής:

  1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του υπομέτρου είναι νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €
  2. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.
  3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
  4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
  5. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
  6. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην πρόσκληση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (www.php.gov.gr) (στο Υπομέτρο 6.1 και στην «Ενημέρωση αγροτών»).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:

-Περιφέρεια Ηπείρου: κ. Αλεξίου Θ. (2651364119), κα. Ροντογιάννη Α. (2651364122), κ. Ζαρίδης Α. (2651364124).

– Π.Ε. Ιωαννίνων: κα. Τσιούρη Ι. (2651364116),  κα. Κατωγιάννη Ει. (2651364116),  κα. Αντωνακούδη Ο. (2651364115)

– Π.Ε. Θεσπρωτίας: κ. Πανταζής Α. (2665360158)

– Π.Ε. Άρτας: κα Τάσιου Θ.(2651364449), κα Τζίμα Δ. (2651364438)

– Π.Ε. Πρέβεζας: κ. Ντερμάρης Β. (2682023897), κα Σταυροπούλου-Ντόβα Θ.     

          (2682023897)

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ