727 χιλιάδες για ενίσχυση επιχειρήσεων στην Ήπειρο

Ένα νέο πρόγραμμα μόνο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο προκήρυξε η Περιφέρεια.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός φτάνει μέχρι και 727.000 € και η Επιδότηση είναι 55%

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου και έχουν ιδρυθεί πριν την 01.01.2017, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών.

Η Επένδυση όμως πρέπει να αφορά τους παρακάτω τομείς:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ,

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,

ΤΠΕ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

ΥΓΕΙΑ-ΕΥΕΞΙΑ.

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση είναι από 50.000 έως 400.000 ευρώ και είναι από δυο διαφορετικά ταμεία.

Για τα κτιριακά και εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και αγορά οικοπέδου η επιδότησή είναι 55%.

Για προβολή και λειτουργικά η επιδότηση είναι 75%.

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει τα 727.000 €, ώστε με 55% Ποσοστό επιχορήγησης να πάρουμε συνολικά 400.000 Ευρώ επιδότηση.

Προθεσμία Υποβολής

Έως 04/10/2019 ώρα 15.00

Δυνατά Σημεία Προγράμματος

Η επιχορήγηση του 55% είναι στο καθεστώς ΓΑΚ, άρα δεν μας ενδιαφέρουν οι περιορισμοί του De Minimis.

Αν λοιπόν έχετε μια επενδυτική Ιδέα είναι μεγάλη ευκαιρία να την Υλοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

PLANTECH ΜΕΠΕ

Γ. Καλούδη 14, 45221 Ιωάννινα

Τηλ: 26510 54300

www.plantech.gr  | www.facebook.com/PlanTech 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ