Οι 633 της Κοινωφελούς στους δήμους των Ιωαννίνων

ergasia koinofelis

ergasia koinofelis633 άνεργοι από το Νομό Ιωαννίνων περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, που επελέγησαν για να εργαστούν στους οκτώ δήμους του Νομού με πλήρη απασχόληση, για πέντε μήνες.

Τη μερίδα του λέοντος έχει ο δήμος Ιωαννιτών.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, στις 08:00 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 15.00.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων θα καταρτιστούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων και ακολούθως θα ανακοινωθούν.

Οι επιτυχόντες στους προσωρινούς πίνακες είναι οι ακόλουθοι:

21/2015/000010335062 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010368485 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010409052 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010448817 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010457716 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010472302 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010491605 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010493287 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010495663 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010510969 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010568527 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010571913 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010603874 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010619543 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010651794 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010664822 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010675567 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010707991 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010750893 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010793618 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010810114 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
21/2015/000010873077 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

21/2015/000010329697 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010356044 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010358610 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010358693 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010360444 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010378008 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010405309 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010411240 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010453425 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010485092 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010491385 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010511540 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010529887 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010547610 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010552581 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010554732 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010567138 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010580221 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010616712 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010629848 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010639623 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010653040 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010694783 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010696860 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010723911 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010739652 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010790096 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010807690 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010821214 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010825312 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010826336 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010827410 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010842613 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
21/2015/000010870486 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

21/2015/000010337875 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010354727 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010362984 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010402827 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010406523 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010489914 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010529694 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010550249 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010668452 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010669129 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010695801 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010778216 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010787459 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010794119 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010805922 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010840009 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010844162 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
21/2015/000010874199 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

21/2015/000010326316 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010330528 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010334962 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010336722 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010338018 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010349570 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010352690 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010354596 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010354680 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010354956 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010382677 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010388863 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010389275 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010390884 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010403302 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010406487 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010442428 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010444531 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010469523 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010478929 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010480390 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010484157 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010486774 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010505461 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010530722 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010562184 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010563606 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010567558 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010567753 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010567825 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010568656 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010568822 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010602084 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010605981 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010625397 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010636763 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010641875 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010646059 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010646229 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010649244 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010670943 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010676537 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010697123 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010698294 ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010737121 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010739545 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010750270 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010776010 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010783185 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010852724 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010855512 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010858327 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010859053 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010861251 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
21/2015/000010879834 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

21/2015/000010306557 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010307498 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010308814 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010309542 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010311656 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010312016 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010313081 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010313756 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010316348 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010317922 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010327974 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010329523 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010331810 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010334791 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010336216 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010336398 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010337226 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010338351 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010340070 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010340310 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010340795 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010341433 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010342155 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010342181 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010342643 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010342786 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010342795 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010343040 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010343485 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010343767 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010344626 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010345665 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010345916 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010348257 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010351149 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010351353 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010352381 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010352677 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010352743 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010353357 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010354366 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010357407 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010357907 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010359961 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010361396 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010361971 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010362404 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010365966 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010366504 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010366892 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010368649 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010370673 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010372375 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010375320 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010377289 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010378731 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010381700 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010385851 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010386731 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010386802 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010386843 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010389116 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010391611 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010392295 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010392508 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010393227 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010393435 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010394351 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010394708 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010396756 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010397517 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010398366 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010402247 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010403505 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010404246 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010404886 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010405142 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010406717 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010408203 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010408764 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010409480 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010410224 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010410650 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010410761 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010412516 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010412783 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010413110 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010414552 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010415352 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010416794 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010417216 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010417465 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010421413 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010422081 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010422137 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010425199 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010429193 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010430613 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010430949 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010433564 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010436630 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010437631 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010438072 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010440534 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010440707 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010443073 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010445939 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010447394 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010450827 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010451109 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010451972 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010452813 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010453702 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010454831 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010457066 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010457183 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010457516 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010458273 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010459744 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010471572 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010474358 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010475527 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010478619 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010479176 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010479747 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010480131 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010481082 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010481610 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010482071 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010482294 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010482365 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010482453 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010482818 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010483437 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010484154 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010484350 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010484422 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010485198 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010485878 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010486097 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010486790 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010486850 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010487761 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010487776 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010488348 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010488453 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010488745 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010489280 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010489771 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010489883 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010490893 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010491147 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010491694 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010492406 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010493151 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010494232 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010494685 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010495368 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010504620 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010508318 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010508473 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010516317 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010518071 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010518120 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010525123 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010527274 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010528673 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010528740 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010528777 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010529589 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010530532 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010531321 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010531857 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010532843 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010542569 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010544271 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010545217 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010545692 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010546882 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010550614 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010551375 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010551736 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010554081 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010556249 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010557757 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010557846 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010560825 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010561759 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010566063 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010566361 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010567325 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010568991 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010570857 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010570912 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010571286 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010571614 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010571746 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010572284 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010572565 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010576659 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010577516 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010582428 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010585347 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010587260 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010587775 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010591048 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010598578 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010598938 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010599465 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010601540 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010605180 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010605228 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010605281 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010605879 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010606425 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010606924 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010607217 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010607871 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010608273 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010609195 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010609803 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010616543 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010618865 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010619705 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010621009 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010622055 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010628571 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010629193 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010630024 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010630728 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010633699 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010634318 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010638416 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010638688 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010638804 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010639401 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010640192 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010640868 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010641285 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010642567 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010646310 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010646975 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010647062 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010647345 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010647437 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010649013 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010649942 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010649944 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651103 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651511 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651561 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651668 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651696 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010651880 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010658029 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010659989 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010660994 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010661845 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010662080 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010669429 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010670106 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010671450 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010672173 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010672555 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010673026 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010675110 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010676196 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010678846 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010679068 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010679405 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010682557 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010683881 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010686147 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010686326 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010686862 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010687596 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010690210 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010691277 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010692561 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010693702 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010694268 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010694388 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010694731 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010695480 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010695986 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010696066 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010696919 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010697171 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010698978 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010705458 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010706240 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010711517 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010712027 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010719610 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010722391 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010722679 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010724489 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010725562 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010728262 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010731292 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010732061 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010732931 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010733561 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010733856 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010734137 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010734912 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010735789 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010736701 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010737184 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010737340 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010737438 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010738125 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010738263 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010738818 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010739138 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010739744 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010739938 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010740530 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010741930 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010743342 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010747075 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010749831 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010755978 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010758583 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010759677 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010764510 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010764750 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010767473 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010773223 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010773308 ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010774949 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010775362 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010775917 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010776987 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010777227 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010777237 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010777315 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010777393 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010777675 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010785747 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010791582 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010795388 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010796116 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010797369 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010798417 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010799274 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010799390 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010800693 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010805262 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010805695 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010808765 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010809134 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010809283 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010809558 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010809603 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010810870 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010816938 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010816963 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010822698 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010827193 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010829373 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010831504 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010831858 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010831942 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010833467 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010833703 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010834197 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010835029 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010835479 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010837960 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010838227 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010839216 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010839875 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010840531 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010840610 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010841042 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010841953 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010842078 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010843451 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010843634 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010843728 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010844027 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010844544 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010845698 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010846258 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010846599 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010847292 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010847932 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010848172 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010848436 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010848498 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010848524 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010848926 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010849303 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010849926 ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010850042 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010851110 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010851274 ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010852273 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010852894 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010854470 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010854831 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010855904 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010855912 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010856063 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010856541 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010858440 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010858977 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010859656 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010860120 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010860476 ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010860517 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010861268 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010861751 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010862666 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010866532 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010870609 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010871133 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010871515 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010872001 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010872381 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010872818 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010873938 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010875287 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010876996 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010883069 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010883637 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010887464 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010887555 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
21/2015/000010888979 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

21/2015/000010322306 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010337097 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010355182 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010371405 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010433613 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010476614 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010528805 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010623071 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010642223 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010650578 ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010652983 ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010660777 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010700566 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010722204 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010738441 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010754513 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010805369 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010828977 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010840150 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2015/000010848224 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

21/2015/000010340114 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010346884 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010348972 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010352436 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010453448 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010455748 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010474452 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010503639 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010510889 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010534302 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010634894 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010635228 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010652154 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010656936 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010709745 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010715554 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010717842 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010719631 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010739775 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010763423 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010770243 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010800280 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
21/2015/000010822151 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

21/2015/000010309468 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010315793 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010323347 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010341862 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010380622 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010389885 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010398618 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010418560 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010435555 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010445650 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010449558 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010457142 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010465874 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010487549 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010492272 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010494544 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010520007 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010521183 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010533080 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010545240 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010558832 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010586464 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010641614 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010663187 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010679151 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010694640 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010784686 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010802624 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010829940 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010845483 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
21/2015/000010865946 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ