555 χιλιάδες για ύδρευση στο Τσεπέλοβο

Σημαντικά θέματα, πέραν της ομόφωνης αρνητικής απόφασης για τους υδρογονάνθρακες, απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 13 Ιουνίου.

Σε ότι αφορά τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα το Σώμα ενέκρινε την επικαιροποιημένη μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση Εσωτερικού  Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπελόβου » προϋπολογισμού 555.000,00 €  και αποφάσισε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών  των δικτύων ύδρευσης», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την  εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα αντικαταστήσει και εκσυγχρονίσει συνολικά το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Τσεπελόβου, επιλύοντας προβλήματα υδροδότησης.

Πριν την προώθηση του έργου η Δημοτική Αρχή και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, παρόντος του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, εξέτασαν επιτόπου τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Επίσης, το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα την 3η Αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, σειρά άλλων μελετών για έργα και την δαπάνη για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας δημάρχων πόλεων της Γερμανίας (Ελληνογερμανική Συνέλευση) στις 22 και 23 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ