538 έργα από το ΕΣΠΑ στην Ήπειρο… Ποιοι βρίσκονται στην πρωτοπορία και ποιοι είναι οι ουραγοί…

ERGA ES HPEIROS

ERGA ES HPEIROSΠεντακόσια τριάντα οκτώ έργα αφήνει το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου. Έργα εκ των οποίων ορισμένα σχεδιάστηκαν προ κρίσης, με βάση τις ανάγκες της εποχής εκείνης και πολλά που προέκυψαν στη συνέχεια για να καλύψουν κενά στα οποία δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί το ελληνικό δημόσιο.

Κατά βάση πρόκειται για υποδομές. Δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση, δίκτυα… Σε όσες περιπτώσεις επιχειρήθηκε καινοτομία, μάλλον απέτυχε παταγωδώς!

Μεγάλο αριθμό έργων εκτελεί η αυτοδιοίκηση. Περιφέρεια και Δήμοι. Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε δέκα χρόνια πριν, η αυτοδιοίκηση φαίνεται να αποκτά και συνέπεια και σοβαρότητα.

 

Έτσι καταφέρνει να υλοποιηθεί μια πλειάδα έργων, που μπορεί να στερούνται αναπτυξιακού προσανατολισμού, σε πολλές περιπτώσεις, όμως απαντούν σε χρονίζοντα προβλήματα και σε καθημερινές ανάγκες.

Φυσικά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πλέον θα δοκιμαστεί η δυνατότητα απορρόφησης των πόρων και θα χρειαστεί μάχη με τον χρόνο μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Μάχη που θα γίνει πιο δύσκολη καθώς θα ξεκινήσει να «τρέχει» η νέα προγραμματική περίοδος, όπου οι απαιτήσεις είναι εντελώς διαφορετικές και πολύ αυξημένες.

Η εικόνα που παρουσιάζει το ΕΣΠΑ στην Ήπειρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα έργα όπως κατανέμονται στους Δήμους έχουν ως εξής:

Δήμος Αρταίων: Ο προυπολογισμός των ενταγμένων έργων φτάνει στα 71,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συμβασιοποιήσει 45 εκατομμύρια κι έχει απορροφήσει τα 25,8.

Βορείων Τζουμέρκων: Τα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ έχουν συνολικό προυπολογισμό 30,8 εκατομμύρια. Έχει συμβασιοποιηθεί σχεδόν το σύνολο, τα 27 εκατομμύρια, ενώ υψηλές είναι και οι απορροφήσεις καθώς ξεπερνούν τα είκοσι εκατομμύρια.

Γεωργίου Καραισκάκη: Ο προυπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ φτάνει στα 13,7 εκατομμύρια. Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 3,6 και έχουν απορροφηθεί τα 2,1.

Δωδώνης: Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, από διαφορετικούς τελικούς δικαιούχους έχουν προϋπολογισμό 14,3 εκατομμύρια. Έχει συμβασιοποιηθεί λιγότερο από το μισό του προϋπολογισμού, τα 6,3 εκατομμύρια και έχει απορροφηθεί το μισό από κονδύλι, τα 3,1 εκατομμύρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δύο δράσεις που αφορούν στην απασχόληση ανέργων με συνολικό προυπολογισμό 830 χιλιάδες ευρώ εμφανίζουν μηδενική συμβασιοποίηση κι απορρόφηση.

Ζαγορίου: Ο προϋπολογισμός των έργων του ΕΣΠΑ για το Δήμο Ζαγορίου ανέρχεται στα 12,2 εκατομμύρια. Έχει συμβασιοποιηθεί σχεδόν το 50% και έχουν απορροφηθεί τα 3,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει το υπουργείο.

Ζηρού: Στο 50% περίπου ανέρχεται η απορρόφηση κοινοτικών πόρων στο Δήμο Ζηρού και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ήπειρο. Ο συνολικός προυπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 35,6 εκατομμύρια. Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 25,4 και έχουν απορροφηθεί μέχρι τώρα τα 17,9 εκατομμύρια.

Ζίτσα: Στο Δήμο Ζίτσας έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα συνολικού προυπολογισμού 34,5 εκατομμυρίων με δικαιούχους κατά βάση το Δήμο και την Περιφέρεια Ηπείρου. Έχει συμβασιοποιηθεί ποσό που φτάνει στα 22,5 εκατομμύρια κι έχουν απορροφηθεί 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ηγουμενίτσα: Στην Ηγουμενίτσα ο προυπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα 137 εκατομμύρια. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται και το μεγάλο έργο της τρίτης φάσης του λιμανιού, ένα από τα μεγαλύτερα που εκτελούνται στην Ήπειρο. Οι συμβασιοποιήσεις ενέρχονται στα 70 εκατομμύρια και οι απορροφήσεις στα 21,9 εκατομμύρια.

Ιωάννινα: Είναι ο Δήμος με τον υψηλότερο προυπολογισμό ενταγμένων έργων. Έργα που καλύπτουν σχεδόν όλα τα τομεακά προγράμματα πέραν του Περιφερειακού.
Ο συνολικός προυπολογισμός όλων των έργων που εκτελούνται στο Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στα 242 εκατομμύρια. Τελικοί δικαιούχοι, κατά βάση είναι ο Δήμος και η ΔΕΥΑΙ, ενώ περιλαμβάνονται κι άλλα που εκτελούν η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο κι άλλοι φορείς.
Οι συμβασιοποιήσεις φτάνουν στα 115 εκατομμύρια και οι απορροφήσεις στα 62,3 εκατομμύρια.

Κεντρικών Τζουμέρκων: Είναι ο Δήμος με τον μικρότερο προυπολογισμό ενταγμένων έργων σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο προυπολογισμός του ανέρχεται στα 3,8 εκατομμύρια. Έχει συμβαισοποιηθεί σχεδόν το σύνολο κι έχουν απορροφηθεί 2,5 εκατομμύρια.
Συνολικά πρόκειται για τέσσερα μόλις έργα, εκ των οποίων τα δύο εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

Κόνιτσα: Ο προυπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια με φορείς υλοποίησης κατά βάση την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη. Η συμβασιοποίηση φτάνει στα έξι εκατομμύρια και στο ήμισυ η απορρόφηση.

Μέτσοβο: Στα 17,8 εκατομμύρια ανέρχεται ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων που εκτελούνται στο Δήμο Μετσόβου. Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 9,8 εκατομμύρια και έχουν απορροφηθεί τα 3,1 εκατομμύρια.

Νικολάου Σκουφά: Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων. Έχει συμβασιοποιηθεί το μισό ποσό κι έχουν απορροφηθεί μέχρι τώρα τα 13,5 εκατομμύρια.

Πάργα: Ο προυπολογισμός των ενταγμένων έργων στο Δήμο Πάργας ανέρχεται στα 34,6 εκατομύρια. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η μεγάλη παρέμβαση που έκανε η Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο Νεκρομαντείο και την Εφύρα όπως κι έργα αποκατάστασης ΧΑΔ ύψους 2,5 εκατομμυρίων που εκτελεί η Περιφέρεια Ηπείρου.
Οι συμβασιοποιήσεις φτάνουν στα 25 εκατομμύρια και οι απορροφήσεις στα 16,7 εκατομμύρια.

Πρέβεζα: Στο Δήμο Πρέβεζας είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 26 έργα εκ των οποίων όμως μόνο δέκα έχουν ως δικαιούχο το Δήμο και τη ΔΕΥΑ. Τα υπόλοιπα εκτελούνται από την Περιφέρεια κι άλλους φορείς ενώ σε αυτά περιλαμβάνονται και τα μεγάλα έργα ανάπλασης και ανάδειξης της Αρχαίας Νικόπολης που υλοποιούνται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των έργων ανέρχεται στα 83,8 εκατομμύρια, οι συμβασιοποιήσεις στα 62,1 και η απορρόφηση φτάνει στα 34,5 εκατομμύρια ευρώ.

Πωγώνι: Ο προυπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί για το Δήμο Πωγωνίου ανέρχεται στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Η συμβασιοποίηση φτάνει σχεδόν στο 50% και η απορρόφηση παρουσιάζεται στα 4,7 εκατομμύρια.

Δήμος Σουλίου: Στο Δήμο Σουλίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου εκτελούνται δέκα έργα από διάφορους φορείς, μεταξύ αυτών και τον Δήμο. Ο συνολικός τους προυπολογισμός ανέρχεται στα 20,2 εκατομμύρια. Οι συμβασιοποιήσεις αγγίζουν τα οκτώ εκατομμύρια και οι απορροφήσεις ανέρχονται στα 3.8 εκατομμύρια.

Φιλιάτες: Εκτελούνται έργα συνολικού προυπολογισμού 25,8 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 18,2 εκατομμύρια κι έχουν απορροφηθεί τα δέκα εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι στα έργα αυτά περιλαμβάνεται η κατασκευή του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Φιλιατών με συνολικό προυπολογισμό 9,3 εκατομμύρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ