Γιάννινα: 5.857 άποροι στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας!

episitistiki giannena

episitistiki giannena

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τους δυνητικά ωφελούμενους και τους απορριφθέντες του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)».

Για τις απορριφθείσες αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ένστασή τους εντός 7 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή από Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται εκεί όπου έχουν υποβάλλει την αίτηση τους.

Ο Δήμος Ιωαννιτών ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη όπου συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να συζητηθεί ο προσφορότερος τρόπος για τη διαχείριση της διαδικασίας των ενστάσεων, σύμφωνα και με τις οδηγίες που αποστάλθηκαν από το Υπουργείο.

Χρήσιμες πληροφορίες

• Οι δυνητικοί ωφελούμενοι ενημερώνονται από την ΗΔΙΚΑ για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους με σχετική γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

• Όλοι οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης Ιωαννίνων αναρτούν σε εμφανή δημόσια σημεία τον πίνακα των ωφελούμενων και των απορριφθέντων. Ο πίνακας περιέχει μόνο αριθμό αίτησης, χωρίς ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία καθώς απαγορεύεται η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

• Η ένσταση για την Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΕ Ιωαννίνων δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 27/10/2014.

• Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων (εκεί όπου ο καθένας υπέβαλε την αρχική του αίτηση) , φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.

• Υποχρεωτικώς δίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ένστασης στον ενιστάμενο και εφόσον ζητηθεί, δίνεται και αντίγραφο αυτής.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Επιτροπή Ενστάσεων συστήνεται με υπουργική απόφαση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ.

Οι πιστοποιημένοι χρήστες απλά παραλαμβάνουν ενστάσεις. Δεν εκφέρουν καμία αξιολογική κρίση επ’ αυτών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων.

Από τους πίνακες που έχει αποστείλει το Υπουργείο στην Κοινωνική Σύμπραξη Ιωαννίνων εγκρίθηκαν 5.857 αιτήσεις και απορρίφθηκαν 1.312

Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της σημερινής σύσκεψης. Αυτό που κατατέθηκε ως προβληματισμός κι ως πιθανή εξήγηση, πέραν των διαφόρων κριτηρίων για τη συμμετοχή στο ΤΕΒΑ, είναι ότι οι πολίτες έχουν μπερδευτεί από τα διάφορα προγράμματα.

Δηλαδή πολίτες που ήταν δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, καρτών κοινωνικών παντοπωλείων ή άλλων κοινωνικών παροχών, θεώρησαν ότι συμμετέχουν αυτόματα και στο πρόγραμμα της “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)», ενώ κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, αφού το πρόγραμμα ήταν αυτοτελές και απαιτούσε υποβολή αίτησης.

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ